Republička uprava civinlne zaštite – informacije o najavljenim obilnijim padavinama

Povodom najavljenih obilnijih padavina i upozorenja koja su poslata lokalnim zajednicama, kontaktirali smo portparola Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Željka Stojanovića. On nam je dao informacije vezane za aktivnosti koje oni provode, kao i informacije o očekivanoj količini padavina i stanju većih riječnih tokova.

“Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, po nalogu direktora, je u pojačanom režimu rada. Naše specijalizovane jedinice za spasavanje na vodi i pod vodom sa pumpama velikog kapaciteta i tim za prečišćavanje vode su u pripravnosti. Osmatranje i obavještavanje je intenzivirano. Prema nalogu direktora, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske je 8. maja posredstvom naših područnih odjeljenja gradonačelnicima, načelnicima,  lokalnim službama civilne zaštite pismeno skrenula pažnju na prava i obaveze, odnosno preduzimanje odgovarajućih mjera u skladu sa planom zaštite od poplava za 2019. godinu i u skladu sa prognozom Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Prognoza je da na sjeveru može pasti i preko 100 litara kiše po metru kvadratnom što može izazvati poplave. Najviše padavina biće u slivu rijeke Save. Istok Republike Srpske će od sutra 11. maja pa sve do 16. maja imati kišu, ali ne toliko intenzivnu kao što će biti slučaj na sjeveru. U svakom slučaju, treba obratiti pažnju na bujične vodotoke. Što se tiče vodostaja velikih rijeka, prije svega Drine i Save, oni su osjetno ispod nivoa redovne odbrane od poplava. To se posebno odnosi na Savu, čiji je nivo juče bio četiri metra niži od nivoa redovne odbrane od poplava, a i nivo Drine je osjetno niži od nivoa redovne odbrane od poplava. Sa te strane nemamo informacija koje bi ukazivale na potrebu hitne intervencije, ali čitav sistem zaštite je u stanju pripravnosti i prati situaciju“ rekao ja Željko Stojanović.