Sarajevo – Svečano otvorena nova video agencija Video Info Production HD (VIP HD)

Video Info Production HD (VIP HD) nova je medijska agencija sa sjedištem u Sarajevu i počela je sa radom 16. maja 2016. godine.

Na bazi praćenja dnevnih događaja u Bosni i Hercegovini i zemljama u regionu, ali i produkcije reportaža, intervjua i tematskih priloga, VIP HD osigurava bosanskohercegovačkim i regionalnim medijskim kućama sadržaje koji će upotpunjavati njihove emisije.

Agencija VIP HD pravi je izbor za sve kompanije, organizacije i pojedince koji trebaju stručnu pomoć pri kreiranju i provedbi komunikacijskih strategija, upravljanju projektima, te aktivnostima vezanim za odnose s javnošću.

„Vodeći se pravilima novinarske etike: istinito, objektivno i pravovremeno, uz upotrebu najsavremenije televizijske i tehničke opreme, VIP HD će odgovoriti na sve zahtjeve budućih partnera“, rekla je Blerta Kelmendi – Hadžić, direktorica agencije VIP HD.

Zadatak agencije Video Info Production je doprinijeti razvoju istinitog, objektivnog, nezavisnog i profesionalnog informisanja u evropski orijentiranoj Bosni i Hercegovini.

Preuzeto sa www.viphd.ba