BiH na „crnoj listi“ EU

BiH će od danas biti na crnoj listi Evropske unije zbog neispunjavanja obaveza u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, pišu „Nezavisne novine“.


Od BiH se očekuje da usvoji izmjene u sedam ključnih oblasti, od kojih je prva harmonizacija krivičnog zakona u vezi sa kažnjavanjem finsnsiranja terorističkih organizacija, a druga se odnosi na stvaranje legalnog okvira za oduzimanje imovine. Između ostalog, potrebno je uspostaviti nadgledanje međunarodnih finansijskih transakcija, a preporuka je i primjena mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma za nevladine i neprofitne organizacije.