Vlasenica: Vodosnabdijevanje u Donjem Zalukoviku uskoro će biti riješeno

U Donjem Zalukoviku vlaseničko preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ počelo je radove na izgradnji vodovoda.

Naime, u septembru 2016. godine tadašnja lokalna vlast započela je određene aktivnosti, odnosno radove na izgradnji vodovoda u ovom seoskom području, bez prethodno izrađenog projekta. Mještani Donjeg Zalukovika učestvovali su finansijski, a dali su i svoj doprinos fizičkim radom. Prema njihovim riječima, prikupljena finansijska sredstva data su direktno izvođaču radova, a obećano je da će ostatak potrebnih sredstava obezbijediti Opština Vlasenica. Kako započeti radovi nikada nisu završeni, stanovnici Donjeg Zalukovika, koji smatraju da su obmanjeni, nedavno su se obratili rukovodstvu ove opštine za pomoć.

Sa ciljem kvalitetnog rješenja vodosnabdijevanja Donjeg Zalukovika, načelnik opštine Miroslav Kraljević zadužio je nadležne službe da izrade projekat, nakon čega su započeti radovi.

Za izgradnju vodovoda u Donjem Zalukoviku, za potrebe snabdijevanja 40 domaćinstava, Opština Vlasenica obezbijedila je 36.000 KM, navedeno je na sajtu Opštine Vlasenica.