Vlasenica i „HELP“: Podrška zapošljavanju 30 korisnika

ugovr vlasenica helpJuče je u Vlasenici potpisan ugovor o saradnji između Opštinske uprave opštine Vlasenica i njemačke organizacije “Help”, u okviru projekta “Održivo zapošljavanje putem ciljane podrške u poljoprivrednom sektoru”, koji ima za cilj podršku samozapošljavanju nezaposlenih osoba i sprječavanju migracija na prostoru BiH.

“Sam projekat je vrijednosti 100.000 KM. Učešće Opštine Vlasenica je oko 35%, a korisnici će imati obavezu učešća od 15%. Projekat podrazumijeva podsticaj zapošljavanju u poljoprivrednom sektoru, a svi zainteresovani imaće mogućnost da dobiju nenovčani grant u vrijednosti od 1.500 eura. Još jedna komponenta koja je uključena u projekat jeste podrška jačanju lanca vrijednosti u poljoprivredi i odnosi se na grant od 3.000 eura, a koji će dobiti jedna zadruga ili firma koja će služiti kao spona između malih proizvođača i tržišta, kako lokalnog, tako i inostranog”, izjavio je Almin Adžović, predstavnik organizacije “Help”.

On je dodao da će pet korisnika imati mogućnost da standardizuju svoju proizvodnju na organskim ili integralnim osnovama.

„Projekat se finansira iz sredstava Vlade Njemačke, a implementira ga njemačkapoptisivanje ugovora vlas help organizacija ‘Help’, zajedno sa Opštinskom upravom opštine Vlasenica. Ovo je jedan od najznačajnijih projekata koji će biti realizovan na području opštine Vlasenica u ovoj godini, zato što cilja na ugrožene kategorije stanovništva, a kroz projekat će 30 korisnika dobiti mogućnost da se zaposle i da na taj način ostvare prihode. Dobiće opremu koja im je potrebna da pokrenu sopstvenu proizvodnju, odnosno da unaprijede već postojeću poljoprivrednu proizvodnju”, naveo je Željko Damljanović, samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine.

Kada je u pitanju odabir korisnika, postoje dva kruga selekcije, a već u narednim danima biće definisane lokacije na kojima će biti urađene prezentacije, gdje će zainteresovani aplikanti dobiti aplikacije.

“Oni će imati određeni rok za slanje aplikacija na adresu ‘Help’-a u Sarajevu, nakon čega će biti definisan širi krug aplikanata, koje ćemo posjetiti na terenu, te će biti izabrano 30 finalnih korisnika”, rekao je Adžović.