Vlasenica: 55 prehrambenih paketa za korisnike stalne novčane pomoći

Vlasenica Pomoc socijalnim kategorijamaJU Centar za socijalni rad Vlasenica, u saradnji sa opštinom Vlasenica, obezbijedio je 55 prehrambenih paketa za korisnike stalne novčane pomoći.

Stručni radnici Centra, zajedno sa direktorom, posjetili su korisnike stalne novčane pomoći na području opštine i podijelili prehrambene pakete.

Ovom posjetom korisnici su se prijatno iznenadili i srdačno su dočekali radnike Centra, zahvalivši se načelniku opštine i njima što su ih posjetili i posvetili im bar malo pažnje.

JU Centar za socijalni rad Vlasenica nastojaće da u saradnji sa načelnikom opštine i dalje pruža pomoć i vodi brigu o korisnicima stalne novčane pomoć.

Izvor: Vlasenica24.info