Unapređenje proizvodnje maline na području opštine Vlasenica

malinaaaaU okviru projekta „Unapređenje proizvodnje maline na području opštine Vlasenica“, objavljen je javni poziv za odabir korisnica koje će učestvovati u realizaciji pomenutog projekta.

Poziv je otvoren do 15.5.2017. godine.

Udruženje žena Podrinja poziva žene koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Vlasenica da se prijave za učešće u projektu Unapređenje proizvodnje maline na području opštine Vlasenica. Osnovni ciljevi ovog projekta su unapređenje proizvodnje maline uz promociju održive proizvodnje, kao i povećanje broja žena u proizvodnji maline kroz izgradnju kapaciteta u sektoru malinarstva.

Ovaj projekat zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, Vlada Kraljevine Švedske (Projekat za razvoj tržišne poljoprivrede FARMA II) i Opštinska uprava opštine Vlasenica.

Glavne aktivnosti koje će se sprovesti u okviru realizacije projekta su organizacija teorijskih predavanja na temu pravilna upotreba pesticida, herbicida i fungicida u procesu proizvodnje maline, kao i održiva proizvodnja maline. Takođe, projekat predviđa nabavku neophodne opreme za proizvodnju malina, kao što su mreže za protivgradnu zaštitu, prskalice sa motorom (atomizeri) za tretman malina, motokopačice i sistemi za navodnjavanje.

Zainteresovani se mogu prijaviti za učešće u projektu do 15.5.2017. godine, radnim danima od 10.00 do 14.00 u prostorijama Udruženja žena Podrinja u Domu kulture u Vlasenici.

Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona +38766208597 ili na mail uzpodrinjevl2@yahoo.com