U srijedu u „Predstavljanje žena socijalnih preduzetnica sa područja opštine Milići“

U prostorijama motela „Milići“ u Milićima u srijedu 23. maja, sa početkom u 11 časova biće organizovano „Predstavljanje žena socijalnih preduzetnica sa područja opštine Milići“. Predstavljanje će organizovati Udruženje žena „Maja“ Kravica u saradnji sa kancelarijom „CARE Inetrantional Balkans“, a u sklopu projekta „Uključiv ekonomski rast i stvaranje zaposlenja u Istočnoj BiH- Birač region“.

Cilj predstavljanja je povećati svijest o značaju i potencijalu uključivanja žena u ekonomiju i angažmana u socijalnom preduzetništvu.

U predstavljanju će učestvovati preduzetnice: Slađana Pavlović, Milena Simeunović i Milada Đurić, koje imaju razvijene svoje male poljoprivredne biznise u ruralnom području opštine Milići. Govoriće o svojim dosadašnjim iskustvima, dobrim praksama, preprekama na koje su nailazile, te željama i potrebama za dalji razvoj njihovih biznisa.

Događaju će prisustvovati predstavnici opštinskih vlasti i lokalnih NVO-a . Skupu će se obratiti „CARE“ project menadžer Branislav Tanasijević i koordinatorica Udruženja žena „Maja“ Kravica, Nada Marković.

Projekat „Uključiv ekonomski rast i stvaranje zaposlenja u istočnoj BiH- regija Birač“ sa ukupnim budžetom od 720 000 eura za cilj ima unapređenje ekonomskog razvoja i stvaranje zaposlenja u regiji Birač finansiran je od strane Evropske unije, a sufinansiran od Austrijske razvojne agencije (ADA) i „CARE“ Austrija.