UŽ „Priroda“ Bratunac: Monitoring rada lokalnih skupština

priroda bratunacU petak, prvog septembra, u Milićima je održan sastanak predsjednika i sekretara SO Milići sa osobljem UŽ „Priroda“ iz Bratunca.

Cilj sastanka je bio da se obezbjedi legitimna podrška i saradnja ovog udruženja sa predstavnicima zakonodavne vlasti opštine Milići, u cilju praćenja rada lokalne skupštine u skladu sa usvojenim godišnjim planom rada, sa fokusom na implementaciju mehanizama građanskog učešća u procesima odlučivanja, usvojenim od strane Skupštine, kao i njihove održivosti.

Prije ovoga, održana su još dva sastanka, sa istim ciljem, sa predstavnicima SO Bratunca i Srebrenice u okviru projekta “Monitoring rada lokalnih skupština – primjena mehanizama građana u donošenju odluka“, koji se implementira u okviru WeBER projekta (Unapređenje kapaciteta civilnog društva zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave) koji finansira EU koju predstavlja Evropska komisija, a sufinansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Holandije. WeBER implementira konzorcij sastavljen od sedam think-tank organizacija civilnog društva (OCD) koje su okupljene u/ili su partneri sa mrežom Think for Europe.

UŽ „Priroda“ kao lokalni partner, projekat “Monitoring rada lokalnih skupština- primjena mehanizama građana u donošenju odluka“ provodi u tri opštine Bratunac, Srebrenica i Milići čiji je opšti cilj doprinijeti povećanju transparentnosti lokalnih Skupština putem monitoringa i implementacije mehanizama građanskog učešća u procesima odlučivanja, usvojenim od strane Skupštine Srebrenice, Milića i Bratunca i osiguravanja održivosti mehanizama.

Na sva tri sastanka donesena je legitimna podrška ovom projektu i dogovorena saradnja na realizaciji narednih aktivnosti koje se odnose na analizu rada tri projektne lokalne skupštine, monitoring specifičnih javnih rasprava, održavanje sastanaka sa opštinskim odbornicima, fokus grupom građana, te ženskim NVO i izrada monitoring izvještaja.

Više informacija na broj telefona: 056 410 662