Lokalne uprave rade na stvaranju boljih uslova za razvoj omladinskog preduzetništva

savjet_oml1Danas je u Srebrenici, u prostorijama Udruženja „Prijatelji Srebrenice“ održan prvi sastanak članova lokalnih savjeta za razvoj omladinskog preduzetništva iz pet opština regije Birač.

Učesnicima je predstavljen izvještaj o društvenom kapitalu na području regije, a dogovorena je i metodologija izrade akcionog plana za razvoj omladinskog preduzetništva.

Na području regije Birač značaj mladih prepoznat je već neko vrijeme i u tom smislu izrada Akcionog plana za razvoj omladinskog preduzetništva logičan je slijed dosadašnjeg rada u okviru projekta „Mladi preduzetnici za društvene promjene“. Inicijalnom sastanku prethodila je anketa-istraživanje na uzorku od 400 mladih ljudi iz regije Birač.

„Ono što je razačaravajuće za nas jeste visok stepen nepovjerenja u okruženje, to je jedan preliminaran rezultat i najznačajniji rezultat ovog našeg istraživanja. Druga stvar jeste što su mladi najviše usmjereni na porodicu i bliske prijatelje, dakle, veoma su slabo zastupljene veze sa ljudima koji vode drugačiji život od njih, što nas dovodi u jednu zatvorenost mladih i samim tim stvara se percepcija nepovjerenja prema okruženju, što nas opet dovodi u stvaranje neke averzije prema riziku i, konačno, prema poslovnom riziku“, rekao je za UPSMedia Miroslav Divčić, konsultant, i dodao da su na osnovu istraživanja dobijene određene smjernice koje će voditi pravcima u kojima treba djelovati kada se radi o omladinskom preduzetništvu u regiji Birač.

Sastanku su prisustvovali članovi lokalnih savjeta za razvoj omladinskog preduzetništva, koji su formirani u pet opština regije Birač, a uz podršku projekta „Mladi preduzetnici za društvene promjene“.

savjet_oml2„Moram istaći da je opština Vlasenica već preduzimala neke korake i neke aktivnosti na razvoju omladinskog preduzetništva, međutim, izrada jednog akcionog plana predstavlja korak dalje, odnosno sistemski pristup rješavanju problema iz oblasti zapošljavanja omladinaca. Dosta omladine se izjasnilo da imaju preduzetnički duh, odnosno spremnosti da pokrenu svoj biznis“, kaže Željko Damljanović, koji je na sastanku predstavljao opštinu Vlasenica.

U posljednjih nekoliko godina vidan je pomak u pružanju šansi mladima, ali je neophodno i dalje raditi na obezbjeđivanju mehanizama za njihovo osnaživanje i uključivanje u društvene procese. Upravo to je krajnji cilj izrade akcionih planova za razvoj omladinskog preduzetništva na području regije Birač.

 „Na ovaj način želimo da imamo određen plan, određenu strukturu i da damo osnovu mladim ljudima za traženje tih sredstava i za planiranje njihovih zahtjeva prema lokalnim akterima. Mladima je neophodna podrška jer nije riječ samo o njihovom napretku, nego i o budućnosti cijele zemlje. Sistemska, stalna i organizovana podrška mladima znači našu kvalitetnu budućnost i dalji ekonomski razvoj“, rekla je Dragana Jovanović, predsjednica Udruženja „Prijatelji Srebrenice“.

„Ono što nam je cilj jeste da umrežimo sve lokalne partnere koji imaju interesa za ovu oblast, uvežemo njihove resurse, kako bi mladi ljudi maksimizirali efekte na svoj rad i zapravo na svoje težnje da osnuju biznise. Ono što nam je takođe cilj jeste jeste da se struktuira, odnosno da se na bolji način upotrijebe već postojeća sredstva za ovu svrhu, jer se čini da se često dešava da zbog nepostojanja lokalnih akcionih planova sredstva koja su namijenjena za razvoj lokalnog preduzetništva potroše u neku drugu svrhu“, dodala je gospođa Jovanović.

savjet_oml3Mladi su danas jedna od najranjivih grupa u društvu BiH, a upravo će se od njih u jednom trenutku očekivati da povedu naše društvo naprijed. Projekat „Mladi preduzetnici  za društvene promjene“ upravo je projekat mladosti i budućih poslovnih ideja. Cilj projekta je unaprijediti položaj mladih kroz jačanje ponude savjetodavnih usluga mladim preduzetnicima. Projekat provodi Udruženje „Prijatelji Srebrenice“ uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, u saradnji sa opštinama.