Protivminska akcija u regionu Srebrenice

mine_1U lokalnoj zajednici Zaseok u opštini Sapna, održana je ceremonija otvaranja projekta Norveške narodne pomoći „Protivminska akcija u regionu Srebrenice 2016-2017“. Kroz ovaj projekat, vrijedan oko milion maraka, biće deminirano četiri stotine hiljada kvadratnih metara prostora u opštinama Srebrenica, Bratunac i Zvornik.

BiH spada među deset najugroženijih zemalja u svijetu kada su u pitanju zaostala minsko-eksplozivna sredstva. Po broju poginulih na ukupan broj stanovnika, BiH je, nažalost, u samom vrhu. Projekat potivminske akcije u regionu Srebrenice trajaće do kraja sljedeće godine.

„Vjerujemo da je deminiranje jako značajno za stanovništvo BiH, kako bi se stanovnicima vratilo zemljište za potrebe kultivacije i ekonomske eksploatacije“, rekla je Anne Havnor, otpravnica poslova u Ambasadi Kraljevine Norveške u BiH

Ovo je združeni projekat ambasada Kraljevina Norveške i Holandije i ima za cilj vraćanje života na područja koja se trenutno smatraju opasnim za život.

mine_2„Još uvijek je mnogo posla koji je potrebno uraditi i obje naše vlade smatraju da su deminiranje i životni uslovi na prostorima očišćenim od mina bitni za sam život, ali i za ekonomske aktivnosti“, istakla je Loes Lammerts, zamjenica ambasadora Kraljevine Holandije u BiH

Jedan od ciljeva projekta je i podrška u traženju nestalih osoba na lokacijama koje nije bilo moguće istražiti zbog miniranosti.

„Mi smo i na tom prvom projektu koji smo radili na području Srebrenice pronašli ljudske ostatke. Naravno, mi smo očistili i uočili vidljive dokaze da postoje ljudski ostaci. Naravno da je Međunarodni komitet za nestale osobe i Institut za nestale osobe u BiH su zapravo potvrdili te dokaze i prikupili te ljudske ostatke“, govori nam Darvin Lisica, Regionalni direktor NPA za jugoistočnu Evropu.

Tokom ceremonije otvaranja projekta održana je i prezentacija metode deminiranja i upotrebe pasa za otkrivanje mina.