Održana deveta redovna sjednica SO Vlasenica

U Vlasenici je danas održana deveta redovna sjednica lokalnog parlamenta, na kojoj su odbornici raspravljali o deset tačaka dnevnog reda. Raspravljano je o nacrtu budžeta za narednu godinu, kao i o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci tekuće godine. Kako je istaknuto, u prvih devet mjeseci izvršenje budžeta bilo je 78 odsto, a nacrtom budžeta za 2018. godinu planiran je budžet veći za 4,6 odsto u odnosu na tekuću godinu, a načelnik opštine ističe da je planirani budžet realan i ostvariv. Na današnjem zasjedanju parlamenta Vlasenice usvojen je izvještaj o radu Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci“ u Vlasenici.U Vlasenici je danas održana deveta redovna sjednica lokalnog parlamenta, na kojoj su odbornici raspravljali o deset tačaka dnevnog reda.

Raspravljano je, između ostalog, o nacrtu budžeta za narednu godinu, kao i o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci tekuće godine. Kako je istaknuto, u prvih devet mjeseci izvršenje budžeta bilo je 78 odsto, a nacrtom budžeta za 2018. godinu planiran je budžet veći za 4,6 odsto u odnosu na tekuću godinu.

Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević ističe da je planirani budžet realan i ostvariv.

Na današnjem zasjedanju parlamenta Vlasenice usvojen je izvještaj o radu Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Prvi koraci“ u Vlasenici.