Održana 13. redovna sjednica SO Vlasenica

Sjednica SO VlasenicaOdbornici Skupštine opštine Vlasenica usvojili su izvještaje javnih ustanova o radu u 2017. godini, čiji je osnivač Opština.

Kako je istaknuto, svi problemi koji su se godinama gomilali postepeno se rješavaju, a sve javne institucije funkcionišu uspješno i rade u korist građana.

Usvojeni su finansijski izvještaji i izvještaji o radu u 2017. godini za: Dom zdravlja, Crveni krst, Centar za socijalni rad, Kulturni centar, KP „Čistoća“, Vodovod i kanalizacija i ŠG „Birač“.

Na sjednici je usvojen i izvještaj o radu načelnika opštine za prethodnu godinu.

„Mi smo u 2017. godini realizovali čak 43 projekta. Ako uporedimo to sa prethodnim godinama, kada su realizovana Sjednica SO Vlasenicajedan ili dva projekta, to sve govori o aktivnostima trenutne vlasti u Vlasenici. Ne planiramo da stanemo. Ove godine ćemo uraditi novi vatrogasni dom, počećemo izgradnju studentskog doma, a u planu je i izgradnja kružne saobraćajnice. Sve u korist naših građana i boljeg života u Vlasenici“, izjavio je Miroslav Kraljević, načelnik opštine Vlasenica.

Na današnjoj sjednici razmatrano je i stanje u oblasti fizičke kulture i sporta u prethodnoj godini, kao i odluka o izradi Strategije za mlade opštine Vlasenica 2018-2023.