Održano početno predavanje na besplatnom kursu engleskog jezika

U Biznis centru u Srebrenici održano je početno predavanje besplatnog kursa engleskog jezika u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje mladih.

Predavač je Bojana Ilić, profesorica engleskog jezika i jedna od startup polaznika u okviru ovog projekta. Uvodno predavanje je poslužilo da se polaznici upoznaju međusobno i sa predavačem, kao i da se upoznaju sa literaturom i osnovama kursa.

Na kurs je prijavljeno 35 polaznika, a pravo učešća imali su svi nezaposleni iz regije Birač (Srebrenica, Bratunac, Milići, Vlasenica i Zvornik).

Kurs će trajati četiri mjeseca i predviđeno je da predavanja budu organizovana dva puta sedmično u trajanju od sat i po. Za pohađanje kursa nije potrebno nikakvo predznanje.

Osobe koje uspješno završe kurs moći će da se predstave na engleskom jeziku, odgovore i postave neka osnovna pitanja o tome odakle dolaze, koliko imaju godina, o porodici, hrani, vremenu, osjećanjima, o tome šta vole ili ne.

Na kraju kursa polaznici će moći da čitaju, pišu i razumijevaju jednostavnije riječi i izraze na engleskom jeziku.

Svi polaznici koji uspješno završe kurs engleskog jezika dobiće certifikat o pohađanju kursa i uspješnom polaganju završnog testa.

Projekat Ekonomsko osnaživanje mladih implementira kompanija Kolektiv (Posao.ba), u saradnji s udruženjem Prijatelji Srebrenice i Opštinom Srebrenica, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Cilj projekta je ekonomski razvoj mladih kroz podršku zapošljavanja i samozapošljavanja mladih i razvoj vještina potrebnih na tržištu rada.