Konsultativni sastanak predstavnika OSCE-a sa novinarima iz regije Birač

Sastanak novinari i OscePredstavnici OSCE-a u BiH danas su u Srebrenici organizovali sastanak sa novinarima iz regije Birač.

Cilj sastanka bio je jačanje kapaciteta medijskih radnika.

Na sastanku je konstantovano da su novinari u cijeloj zemlji u veoma teškoj situaciji, posebno lokalni mediji.

„Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i u 2018. godini nastavlja sa implementacijom aktivnosti usmjerenih ka jačanju kapaciteta medija. Posebno važnim smatramo lokalne medije i upravo zato ćemo nastojati da naše aktivnosti prilagodimo lokalnim medijima jer oni su primarni u kontaktu sa građanima i veoma je bitno da medijsko izvještavanje bude kvalitetno“, izjavila je Elma Kadić, službenica za odnose s javnošću Misije OSCEa u BiH.

Ovom prilikom novinari su upoznali Keli Mur, novu šeficu kancelarije OSCE-a u Srebrenici.

Današnji sastanak bio je četvrti koji su predstavnici OSCE-a u BiH održali sa bh. novinarima.