JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU PODRŠKE PRI ZAPOŠLJAVANJU U REGIJI BIRAČ

Pozivamo poslodavce kojima treba podrška u kreiranju novih radnih mjesta u regiji Birač da se prijave za učešće u Programu podrške pri zapošljavanju nezaposlenih osoba u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje mladih.

Projekat Ekonomsko osnaživanje mladih u regiji Birač implementira kompanija Kolektiv (Posao.ba), u saradnji s udruženjem Prijatelji Srebrenice i Opštinom Srebrenica, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Cilj projekta je ekonomski razvoj mladih kroz podršku zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, te razvoj vještina potrebnih na tržištu rada.

Projekat podržava zapošljavanje kod poslodavca u vidu: podrške u nabavci potrebne opreme; podrške u pokrivanju troškova obuke/prekvalifikacije/dokvalifikacije radnika; podrške u pokrivanju troškova zaposlenika na određeni period; podrške u pronalasku i odabiru kvalificiranih zaposlenika. 

Pravo učešća imaju privatne kompanije, zadruge, nevladine organizacije, preduzetnici i drugi poslodavci koji ispunjavaju uslove i zapošljavaju u Birač regiji (Srebrenica, Bratunac, Vlasenica, Zvornik i Milići) ili kompanije koje imaju planove za proširenje svog poslovanja u ovoj regiji.

Pravo učešća imaju poslodavci koji ispunjavaju sljedeće uslove: da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima; da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom; da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program; da dostavi program u kojem će obrazložiti potrebe i razloge prijema novih radnika, te da postoji potreba za novim radnim mjestima (a ne zamjena postojećih); da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni odnosno likvidacioni postupak.

Način prijave i potrebna dokumentacija 

Poslodavci se mogu prijaviti tako što će iskazati interes za učešće u Projektu u pismu namjere dostupnom na sljedećem linku: http://tinyurl.com/htefebn

Nakon isteka roka za ispunjavanje pisma namjere, izvršiće se evaluacija prema navedenim kriterijima i obavijestiti prihvatljive kandidate o ishodu evaluacije koji će biti obavezni dostaviti original ili ovjerene fotokopije dokumenata neophodnih za finalni odabir poslodavaca koji će biti podržani.

Ovaj poziv nije obvezujući. Projekat „Ekonomsko osnaživanje mladih“ zadržava pravo promjene ili poništenja ovog poziva ili bilo kojeg od njegovih uslova u bilo kojem trenutku tokom procesa; svaka takva radnja koju poduzme Projekat objaviće se javno ili će biti izravno komunicirana prema svim učesnicima, kako bude odgovaralo. Također, Projekat zadržava pravo da ne kontaktira neuspješne prijave.

Dodatne informacije

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete nas kontaktirati na e-mail samra@posao.ba ili broj telefona +38733846944.