Centar javne bezbjednosti Bijeljina poziva građane da na vrijeme zamjene svoje oružne listove

Centar javne bezbjednosti Bijeljina podsjeća građane da je 12.04.2016. godine stupio na snagu novi Zakon o oružju i municiji koji je definisao određene obaveze i prava građana različito od zakona koji je bio u ranijoj primjeni.

Vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji drže oružje na osnovu oružnog lista kojem je istekao rok važenja, obavezni su da do 31. decembra 2016. godine podnesu zahtjev za izdavanje oružnog lista uz ispunjenost opštih i posebnih uslova za nabavljanje oružja. Oružni list za oružje za ličnu bezbjednost se izdaje sa rokom važenja od deset godina, osim za lica koja su starija od 65 godina, njima se oružni list za oružje za ličnu bezbjednost izdaje sa trajnim rokom važenja.

Lica koja su zakonski nasljednici umrlog vlasnika oružja koji nisu preuzeli oružje koje je na čuvanju kod nadležnog organa duže od tri godine, a koje je zatečeno kod nadležnog organa, obavezni su preuzeti to oružje ili pokrenuti postupak preuzimanja u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, u suprotnom oružje postaje vlasništvo Republike Srpske.

Napominjemo da je novina u Zakonu, mogućnost legalizacije oružja do 31. decembra 2016. godine za građane koji posjeduju oružje, bez isprava o oružju, a koje prema ranije važećim propisima nije registrovano, uz ispunjenost opštih i posebnih uslova za nabavljanje i držanje oružja.

U postupku legalizacije oružja građani nisu dužni da dokazuju porijeklo oružja, a nadležni organ će izvršiti potrebne provjere, saopštili su iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina.