„Boksit“ Milići: Konkurs za prijem novih 46 radnika

boksit miliciKompanija Boksit a.d. Milići raspisuje konkurs za 16 pozicija i 46 izvršilaca.

Pozicije na koje svi zainteresovani mogu aplicirati su:

Diplomirani inženjer mašinstva (1 izvršilac, uslov da je diploma stečena na državnom fakultetu)

diplomirani inženjer arhitekture (1 izvršilac, uslov da je diploma stečena na nekom od državnih fakulteta),

geometar (1 izvršilac, diploma sa državnog fakulteta),

poslovođa (1 izvršilac, SSS mašinski tehničar),

dispečer (2 izvršioca, smjer saobraćajni tehničar),

pomoćni radnik – figurant (1 izvršilac),

pomoćnik kopača (10 izvršilaca),

automehaničar (4 izvršioca),

autoelektričar (2 izvršioca),

mašinbravar-varilac (1 izvršilac),

poslovi smjenskog obezbjeđenja (3 izvršioca),

vozač TMV (5 izvršilaca, C kategorija, potrebna licenca i kartica za digitalni tahograf),

vozač autobusa (4 izvršioca, D kategorija, potrebna licenca i kartica za digitalni tahograf),

moler (2 izvršioca),

tesar (6 izvršilaca) i

keramičar (2 izvršioca).

Pored opštih i posebnih uslova, kandidati će proći i test psiho-fizičke sposobnosti, kao i adekvatne preglede u PJ „Specijalistički centar“ kompanije „Boksit“ a.d. Milići.

Svi oglasi za posao su otvoreni do 21. aprila 2017. godine.

Prijave, uz biografiju i propratno pismo, odnijeti direktno u kompaniju ili poslati na adresu Kompanija „Boksit“ a.d. Milići, Trg rudara br. 1, 75466 Milići.

Srećno!