Ambasador Holandije i rezidentna koordinatorica UN-a potpisali ugovor za BIRAČ 2 projekat

Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih Nacija Sezin Sinanoglu i ambasador Holandije u BiH Jurriaan Kraak potpisali su danas ugovor za zadnju fazu Projekta razvoja i saradnje u regiji Birač (BIRAČ) – BIRAČ 2. Ovaj projekat predstavlja nastavak aktivnosti koje su počele projektom BIRAČ 1 i Programom oporavka regije Srebrenica (SRRP) koji je bio podržan od ambasade Holandije u četiri faze od 2003. do 2015. godine, a oba su realizovana u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Prva faza BIRAČ projekta implementirana je od 2013. godine u širem regionu Srebrenice s ciljem da doprinese socijalnom uključivanju i integriranom razvoju regiona putem efektivne mobilizacije partnerstava i resursa za razvoj. Naučene lekcije, najbolje prakse, rezultati i iskustvo, stečeno tokom implementacije projekata BIRAČ 1 i SRRP, bit će osnova za definiranje implementacije projektnih aktivnosti kako bi se osigurao njihov maksimalan učinak u okviru BIRAČ 2 projekta. Integrirane projektne aktivnosti bit će fokusirane na poboljšanje inovativnih javnih usluga za javne i privatne institucije, te povećanje konkurentnosti privatnog sektora.

“Ovaj program, koji će trajati godinu i pol dana, konsolidirat će ono što je do sada postignuto i održati ostvarene rezultate, te pripremiti regiju Birač da postane samostalna i da ostane na putu inkluzivnog ekonomskog rasta, u potpunosti integrirana u šire nacionalne trendove razvoja,” rekao je Jurriaan Kraak, ambasador Kraljevine Holandije u BiH.

Projekat BIRAČ 2 postavlja zajedničku agendu regionalnog razvoja i ima za cilj osnažiti učesnike zajednica za rad s ciljem razvoja i pretvaranje regionalnih prioriteta u vidljivo inkluzivne razvojne rezultate.

“Projekat BIRAČ 2 će omogućiti toj regiji da postane vodeća u inkluzivnom lokalnom ekonomskom razvoju, tako što će dizajnirati inovativne prakse koje se mogu proširiti na druge lokalitete u Bosni i Hercegovini, te pripremiti aktere u lokalnom razvoju za iskorištavanje novih razvojnih mogućnosti, posebno u sklopu pristupanja EU,” rekla je Sezin Sinanoglu, Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH.

Do kraja implementacije projekta, u decembru 2017., BIRAČ 2 će osigurati da ova regija nastavi sa ekonomskim rastom koji je brži u odnosu na ostale regije Bosne i Hercegovine, te doprinijeti smanjivanju ekonomskih i socijalnih razlika, koje još uvijek postoje između regiona Birač i drugih dijelova zemlje.