8. redovna sjednica SO Vlasenica

so vlasenicaDana 27.09.2017. godine (srijeda) održaće se 8. redovna sjednica Skupštine opštine Vlasenica, sa početkom u 10 časova. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje Izvoda zapisnika sa 7. redovne sjednice Skupštineopštine Vlasenica, održane dana 25.07.2017.godine
2. Odbornička pitanja i odgovori
3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta opštine Vlasenica za period od 01.01. do 30.06.2017.godine
4. Razmatranje Izvještaja o radu komisija koje je imenovala Skupština opštine Vlasenica za period od 01.01. do 30.06.2017.godine
5. Prijedlog Odluke o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu
6. Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za opštu upravu
7. Prijedlog Odluke o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije
8. Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za finansije
9. Prijedlog Odluke o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove
10. Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove
11. Prijedlog Odluke o razrješenju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i inspekcijske poslove
12. Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i inspekcijske poslove
13. Prijedlog Odluke o matičnim područjima opštine Vlasenica
14. Prijedlog Odluke o načinu i mjestu zaključenja braka i imenovanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka
15. Prijedlog Odluke o Opštinskim administrativnim taksama
16. Prijedlog Odluke o komunalnim taksama
17. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području opštine Vlasenica
18. Prijedlog Odluke o prenosu prava upravljanja, korišćenja i održavanja spomen – ploče „Ružina voda“ na Han Pogledu, opština Vlasenica na Komunalno preduzeće „ Vodovod i kanalizacija“ a.d. Vlasenica
19. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u K.O. Vlasenica 2
20. Prijedlog Odluke o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2017.godinu
21. Prijedlog Odluke o postupku, organizaciji i sprovođenju tehničkog pregleda i načinu utvrđivanja i izračunavanja cijene troškova tehničkog pregleda izgrađenih objekata
22. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu
23. Prijedlog Odluke o privatizaciji stana u ulici Svetosavska 88 u Vlasenici
24. Razmatranje Informacije o rezultatima vaspitno obrazovnog rada OŠ „Vuk Karadžić“ Vlasenica za školsku 2016/2017 godinu
25. Razmatranje Informacije o rezultatima vaspitno obrazovnog rada SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica za školsku 2016/2017 godinu
26. Razmatranje Informacije o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području opštine Vlasenica
27. Tekuća pitanja