Radovi na sanaciji korita rijeke Jadar u Konjević Polju

U Konjević Polju u toku su radovi na sanaciji korita rijeke Jadar. Predviđeno je da radovi traju 10 dana, a saniraće se oko 500 metara dužine korita. Na lokalitetu ove mjesne zajednice postoji  pet kritičnih tačaka gdje je moguće probijanje korita rijeke Jadar. Poljoprivrednicima iz ovog mejsta  izlivanje rijeke  nanosilo je veliku štetu.

„Došlo je na realizaciju prije pet dana, mašina je ovdje znači šesti dan u ovom dijelu s tim što imamo isprekidano što se tiče znači uređenja korita rijeke, tako da smo dobili 10 dana mašinu. Zahvalan sam svima onima koji su se uključili kao i zamjeniku načelnika, predsjeniku skupštine koji su se uključili da nam pomognu.“, rekao je  Vehid Dedić, predsjednik MZ Konjević Polje.

Nadležni su preduzeli sve što je u njihovoj moći kako bi obezbjedili mašine koje će raditi na sanaciji korita ove rijeke.

„Prije mjesec dana smo imali obilne poplave gdje je opet rijeka Jadar prijetila da će izliti, odnosno da će izaći iz svog korita. Priprjetila je kućama sa desne strane u Konjević Polju. Čim je stala, odnosno čim je se povukla voda, Opština Bratunac je uputila dole 2- 3 mašine da se to korito sanira i na taj način da spriječimo pojavu bilo kakvih poplava.“, izjavio je Salih Dubičić, zamjenik načelnika opštine Bratunac.

Piše: M. U.