Radno vrijeme trgovinskih radnji u subotu 21.11. do 12 časova

19.11.2020 Piše: urednik

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 43/07), 21. novembar 2020. godine (subota), Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, je republički praznik i neradni dan.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Istoimenim Zakonom je propisano da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, u dane praznika Republike i u kom obimu. U skladu sa tim, radno vrijeme trgovinskih radnji na području opštine Vlasenica na dan 21.11.2020. godine ograničeno je do 12.00 časova.

Izvor: opstinavlasenica.org