PROJEKAT „ MIROVNA POLITIČKA AKADEMIJA ZA MLADE REGIJE BIRAČ“

Forum žena Bratunac

Udruženje „Forum žena„ Bratunac će u vremenskom periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine implementirati projekat „Mirovna politička akademija za mlade regije Birač“.

U projekat će biti uključeno 20 mladih momaka i djevojaka različite etničke pripadnosti iz četiri opštine:Bratunac,Srebrenica, Milići i Vlasenica.

Ovim projektom će se raditi na osnaživanju mladih za društveno političko djelovanje kroz različite aktivnosti koje će doprinijeti većoj vidljivosti mladih i pokretanje različitih inicijativa kako bi aktivno bili uključeni u kreiranje boljeg ambijenta za mlade u lokalnim zajednicama.

Izgradnja kapaciteta mladih lidera/ica osmišljena je kroz set radionica koje će kroz različite teme iz oblasti međuljudskih odnosa omogućiti sticanje vještina koje su neophodne za izgradnju mira .

Tokom sedmodnevnog treninga mladi će imati priliku da usvoje znanje neophodno za razumijevanje nadležnosti lokalnih nivoa vlasti i donošenja odluka koje su od značaja za pitanja mladih u lokalnim zajednicama.

Teme ovog treninga će uključivati mlade i medije, mlade i politiku,odnos lokalnih vlasti prema mladima,mladi i rodna ravnopravnost.

Na ovom treningu mladi će u saradnji sa trenerima raditi na sadržaju dokumenata koje će, kada dokumenti budu usaglašeni i jasno definisani, koristiti kao zagovarački alat.

Osmišljavanjem lokalnih kampanja u četiri zajednice mladi će se angažovati i definisati za svaku od lokalnih zajednica prioritet na koji kroz kampanju žele ukazati .

U toku projekta mladi će imati priliku da se susretnu sa predstavnicima ratnih veterana iz proteklog rata koji će sa mladima podijeliti svoja iskustva.

Kroz Projekat mladi će organizovati sastanke sa predstavnicima lokalne zakonodavne i izvršne vlasti kako bi zagovarali budžete za mlade i realizaciju definisanih prioriteta mladih za svaku od lokalnih zajednica uključenih u Projekat.

Takođe kroz Projekat je planirana registracija omladinske organizacije u Bratuncu

Projekat „Mirovna politička akademija za mlade regije Birač „ se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).