PROGRAM PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE BRATUNAC ZA 2021. GODINU

Bratunac

Javna rasprava o Nacrtu  budžeta opštine Bratunac za 2021. godinu provešće se u periodu od 21.01 – 26.01.2021. godine, sa ciljem obezbeđenja učešća javnosti u procesu donošenja  budžeta i učešću subjekata  u davanju primjedbi, predloga i sugestija, koje će poslužiti za konačno utvrđivanje Predloga  budžeta Opštine Bratunac za 2021.godinu.

Zbog epidemiološke situacije usled korona virusa 2019-nCoV, a u skladu sa odlukama nadležnih organa i ograničenju okupljanja, javna rasprava će se izvršiti samo elektronskim putem, na sledeći način:
Na internet adresi Opštine Bratunac(www.opstinabratunac.com) i na oglasnoj tabli Opštine Bratunac objavićemo  Nacrt  budžeta opštine Bratunac za 2021. godinu, a posjetioci sajta mogu dati svoje primjedbe elektronskim putem na adresu finbrat@teol.net (nosilac aktivnosti: Odjeljenje za finansije), u pisanom obliku u Odjeljenje za finansije-kancelarija broj 26 u zgradi Doma kulture Bratuna i putem  telefona 056/410-480  do 27.01.2021godine.
Broj:02-020-311/20                                                                                                NAČELNIK OPŠTINE
Bratunac:13.01.2021godine
                                                                                                                                   Srđan Rankić, dipl. pravnik
Nacrt  budžeta opštine Bratunac za 2021. godinu može se preuzeti OVDJE
Obrazloženje Nacrta budžeta opštine Bratunac za 2021. godinu može se preuzeti OVDJE
Zaključak o prihvatanju Nacrta budžeta opštine Bratunac za 2021. godinu može se preuzeti OVDJE
Izvor: opstinabratunac.com