Preventivna kampanja “Niti 1 nevezan pojas“

Auto-moto savez Republike Srpske (AMS RS) , Auto-moto društva, Ministarstvo saobraćaja i veza RS, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Agencija za bezbjednost saobraćaja RS učestvovaće u provođenju preventivne kampanje pod nazivom”Niti 1 nevezan pojas”,u periodu od 20. maja do  20. juna 2020.godine.

Cilj provođenja ove kampanje jeste povećanje upotrebe sigurnosnih pojaseva kod korisnika vozila.

U okviru navedene kampanje AMS RS i AMD vršiće istraživanje upotrebe sigurnosnih pojaseva kod korisnika vozila i njihovih stavova o upotrebi sigurnosnih pojaseva.Zbog sadašnje pandemije,u toku 2020.godine,obaviće se samo jedno brojanje.