PRELIMINARNE RANG LISTE ZA STIPENDISTE OPŠTINE BRATUNAC

Na Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2019/20 godini koji je bio otvoren od 8.januara do 7.februara 2020.godine, pristiglo je  156 zahtjeva,s tim da je 150 zahtjeva ispunjavalo uslove Konkursa.

Od tog broja 27 zahtjeva su se odnosila na zahtjeve studenata koji su konkurisali za stipendiju na osnovu prosjeka ocjena, 54 studenta je konkurisalo za stipendiranje prve godine, dok je 69 studenata konkurisalo za stipendije u kategoriji za studente slabog materijalnog stanja, odnosno studente bez roditelja i djecu invalida.

Pravo prigovora na Preliminarnu listu Načelniku Opštine Bratunac imaju svi podnosioci prijava u roku od 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja rezultata.

Ukoliko se u međuvremenu utvrdi da je neko od studenata korisnik Republičke ili druge stipendije ili studentskog kredita, biće skinut sa liste.

Preliminarna rang lista za studente prve godine 2019/20

Preliminarna rang lista za studente na osnovu prosjeka 2019/20

Preliminarna rang lista na osnovu materijalnog stanja 2019/20

Izvor: opstinabratunac.com