OPŠTINA BRATUNAC – PRELIMINARNA RANG LISTA STIPENDISTA ZA ŠK.2020/21 GODINU

Bratunac

Na Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2020/21 godini koji je bio otvoren od 15.januara do 15.februara 2021.godine, pristigao je  165 studentskih zahtjeva,s tim da je 149  ispunjavalo uslove Konkursa.

Od tog broja 46 zahtjeva su se odnosili na zahtjeve studenata koji su konkurisali za stipendiranje prve godine, dok je 119 studenata konkurisalo za ostale godine studija

Pravo prigovora na Preliminarnu listu Načelniku Opštine Bratunac imaju svi podnosioci prijava u roku od 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja rezultata.

Ukoliko se u međuvremenu utvrdi da je neko od studenata korisnik Republičke ili druge stipendije ili studentskog kredita, biće skinut sa liste.

Preliminarna rang lista za studente prve godine 2020/21

Preliminarna rang lista za studente ostalih godina 2020/21

Izvor: opstinabratunac.com