PRAZNIČNA OPASNOST OD NASTANKA POŽARA

Dobili smo saopštenje zamjenika komandira TVSJ Bratunac Zlatana Simića o opasnostima za nastanak požara tokom praznika, zbog upotrebe pirotehničkih sredstava.
,,U danima novogodišnjih i božićnih praznika, pored stalnih – postojećih opasnosti, znatno je veći rizik za nastanak požara .
Razlog je prekomerna i nekontrolisana upotreba pirotehničkih sredstava kao i upotreba neispravnih električnih uređaja dekorativne rasvete koju koristimo u našim domovima i poslovnim objektima, a koji su najčešće lošeg proizvodnog kvaliteta i koji se prodaju po objektima koji nisu ovlašteni za takve delatnosti.
Kako bi ovaj požarno-praznični rizik sveli na minimum i u miru, zdravlju i veselju, oslobođeni bar od ove opasnosti, proveli praznike, savetujemo da ako je moguće ograničimo upotrebu pirotehničkih sredstva, a ako ona već postoji da se vodi računa o kvalitetu i upotrebi istih. Kupovinu pirotehnike obavljati u objektima koji su ovlašteni za takav promet.
Kada govorimo o upotrebi, naš savet je da to ipak rade lica obučena za te poslove , ili ako ta sredstva upotrebljavaju stariji maloletnici da to obavezno bude u prisustvu roditelja ili drugog punoletnog lica .
Povrede koje neadekvatna upotreba ovih sredstava izaziva mogu biti izuzetno opasne, a pogotovu ako uzmemo u obzir činjenicu da se među omladinom sve više pojavljuju opasne igre „dokazivanja“ koje podrazumevaju upotrebu sredstava jače eksplozivne moći na krajnje opasan način.
Uređaji koji se koriste za dekorativnu rasvetu kupovati u prodajnim objektima ovlaštenim za tu namenu. Pri kupovini obratiti pažnju da uređaj poseduje deklaraciju o kvalitetu proizvodnje što bi trebalo da predstavlja bar neki vid sigurnosti . Kada se uređaji upotrebljavaju povremeno proveravati da li se povišeno greju dok su priključeni na izvor električne energije.
Najbitnije što savetujemo, nikako ne ostavljati dekorativnu rasvetu aktivnu tokom noći, kada odlazimo na spavanje, ili u vreme kada u objektu nema prisutanih lica.
Naše odgovorno ponašanje, za bezbednost i sigurnost svih !
Srećni praznici živi nam zdravi bili.“
Zam.Komandira TVSJ Bratunac –
Zlatan Simić , dipl.inž.zop