Javni poziv budzetskim korisnicima

 

U cilju izrade nacrta budžeta opštine Srebrenica svi budžetski korisnici (potrošačke jedinice) su dužni da primjenom člana 30. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12 i 52/14), sačine svoj budžetski zahtjev (prijedlog finansijskog plana) za narednu godinu i dostave ga Odjeljenju za finasije.

Krajnji rok za dostavljanje budžetskih zahtjeva je 15.09.2018. godine. U slučaju nepoštovanja rokova iz budžetskog kalendara, predviđene su sankcije po članu 64.v) pomenutog Zakona.

Budžetski zahtjev korisnika, koji posluje kao samostalni pravni subjekat, u skladu sa posebnim propisom (Zakon o javnim preduzećima, Zakon o sisemu javnih službi i dr.), treba prethodno da bude odobren od strane nadležnog organa (Upravnog odbora i sl.), u skladu sa njegovim Statutom.

Ovjereni budžetski zahtjevi se dostavljaju Odjeljenju za finansije.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 056/445-503 (Davor Maksimović, Načelnik odjeljenja za finansije).

Izvor: Sajt Opštine Srebrenica