Povećan broj požara – Apel građanima iz Vatrogasne jedinice Bratunac

PozariProšle sedmice Vatrogasna jedinica Bratunac je intervenisala četiri puta na požarima niskog rastinja. Tim povodom, iz VJ Bratunac uputili su saopštenje, kako bi uticali na smanjenje broja požara. Saopštenje prenosimo u daljem tekstu:

„Iz godine u godinu zabilježen je konstantan rast broja požara. Pored ekstremno jakih temperatura i suše u ljetnjem periodu, što predstavlja jedan od bitnih razloga nastanka određenih vrsta požara, svakako među glavnim uzrocima, u svim godišnjim dobima je LJUDSKI NEMAR.

Sa dolaskom toplih i sunčanih vremenskih perioda, određeni broj stanovništva počinje proljetne radove na uređenju oranica i poljoprivrednih zemljišta za sjetvu, čisteći tako i paleći korov i rastinje. Prethodnih godina, u ovom periodu, evidentiran je veliki broj šumskih požara i požara niskog rastinja kao rezultat nesavjesnog i neodgovornog ponašanja lica prilikom izvođenja pomenutih radova – spaljivanja organskog otpada. Obično zbog nemarnosti ili loše procjene vatra se otme kontroli, što uzrokuje sve veći broj šumskih požara i požara niskog rastinja na većim površinama.

Posljedice nesavjesnog i neodgovornog ponašanja mogu izazvati ogromne štete na šumskim i poljoprivrednim dobrima, stambenim objektima a nerijetko i opasnosti po živote ugroženih lica.

U cilju preventivnih mjera zaštite od požara, a time i eliminacijom uzroka nastanka ove vrste požara, apaelujem da se strogo vodi računa pri ovim radovima.
– Spaljivanje korova i rastinja ne vršiti u blizini šuma i većih površina sa niskim rastinjem.
– Spaljivanje vršiti u periodu vremenskih uslova koji ne pogoduju brzom širenju vatre .
– Spaljivanje vršiti na manjim površinama koje se mogu kontrolisati .
– Nakon završenog spaljivanja obavezno pogasiti nesagorjele ostatke .

Ako se desi da se i pored svih preduzetih mjera, vatra otme kontroli, i da se ne može na bezbjedan način uz raspoloživa sredstva pogasiti, obavezno u što kraćem vremenskom periodu obavjestiti nadležnu vatrogasnu jedinicu na besplatnu telefonsku liniju pozivajući broj – 123, ili nadležnu policijsku stanicu na besplatnu telefonsku liniju broj -122.

Protiv nesavejsnih građana-počinioca izazivanja namjernih paljevina zakonom su zaprećene visoke kazne, zato još jednom apelujem da se strogo vodi računa.

U Krivičnom zakonu Republike Srpske propisana su dva krivična djela koja se odnose na podmetanje požara: krivično djelo „Izazivanje požara“ za koje je propisano do osam godina zatvora, uz mogućnost izricanja novčane kazne, zavisno od posljedica nastalih zbog izvršenja ovog krivičnog djela i krivično djelo „Izazivanje opšte opasnosti“ za koje je propisan raspon kazne od šest meseci do 12 godina zatvora, zavisno od posljedica nastalih izvršenjem krivičnog djela.

KZ-RS Izazivanje požara

Član 432.

(1) Ko izazove šumski požar usljed kojeg nastupi šteta velikih razmera, kazniće se zatvorom od jedne do osam godina
(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko izazove požar u zaštićenoj šumi, nacionalnom parku, voćnjaku ili drugoj šumi sa specijalnom namjenom ili žitnim ponjima
(3) Ko djelo iz st. 1 i 2. ovog člana učini nehatno, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine
Glavni problem je osjećaj neodgovornosti kod ljudi. Vrhunac nesavjesnog ponašanja i neodgovornog odnosa prema društvenoj svojini i svojini drugog lica. I prije su se izvodili isti ovi radovi u ovom periodu godine, ali savjest građana je bila na visokom nivou, čuvala se kako društvena imovina tako i imovina drugih. Počinioci su bili ekspresno sankcionisani, tako da je nezamislivo bilo ovo što se danas dešava po tom pitanju. Potrebno je probuditi svijest kod ljudi za odgovornost, što više preventivnih akcija nadležnih službi, kao i stalnih apelovanja na opasnosti koje nastaju, zatim više se angažovati na rasvetljavanju uzroka nastanka i otkrivanju i sankcionisanju počinioca.

Mislim da se samo tako možemo nadati da neće doći do velikih požara kakvi su bili recimo 2012. godine koji su pričinili ogromne štete našim i onako već siromašnim krajevima. Takođe potrebno je pojačati brojno stanje vatrogasaca u jedinicama gde je to neophodno, osposobiti timove civilne zaštite po mesnim zajednicama, razviti programe dobrovonjnog vatrogastva koji bi se mogli angažovati u kriznim situacijama.

Zamjenik staješine TVJ Bratunac

Zlatan Simić, Bsc.inž.Zop“, navedeno je u saopštenju.