Potpisivanje ugovora za pripravnički staž

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2020. godini“. Program ima za cilj osposobljavanje mladih lica sa evidencije nezaposlenih za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci.

U poslednje tri godine preko stotinu lica odradilo je pripravnički staž na području opštine Bratunac. Izuzetan doprinos tome dao je Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, koji je učestvovao sa oko milion konvertibilnih maraka, a 35% od toga  je učešće je poslodavca, odnosno Opštine Bratunac. U skupštinskoj sali Opštine Bratunac budućim pripravnicima se obratio i načelnik Opštine Bratunac.

„Danas će 26 pripravnika sa VSS potpisati ugovore, i počeće da odrađuju pripravnički staž. Iz iskustva, iz prethodnih godina, vidim da je  većina te djece položilo stručni ispit i mnogi su već angažovani da rade. Trend zapošljavanja u Bratuncu sve je povoljniji, sve više radnih mjesta se otvara kroz izgradnju poslovne zone i proširenju već postojećih kapaciteta, da mladi imaju budućnost i perspektivu na području ove Opštine“ , poručio je načelnik, Nedeljko Mlađenović.

Opština Bratunac je jedna od rijetkih opština u Republici Srpskoj u kojoj dodjeljivanje studentskih stipendija već  postaje i tradicija.

„Naše je posebno zadovoljstvo što svake godine studentima dodijeljujemo 200 stipendija. Mi u našem gradu imamo najbolje studente, možda i na regiji, koji završavaju najteže fakultete i ostaju na području Opštine Bratunac što je i osnovni cilj svih ovih projekata da zadržimo stanovništvo, a posebno mlade koji će biti budućnost Bratunca“, zaključio je Mlađenović.

Od ukupno 26 pripravnika, 17 će pripravnički staž odrađivati u opštinskoj administarciji a ostalih 9 će biti raspoređeno po ostalim javnim preduzećima i ustanovama u kojima će biti angažovani.