Podsticajni fond za Vlasenicu i još 7 lokalnih zajednica u iznosu od 660 000 KM

Uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske za osam jedinica lokalne samouprave, koje su uključene u Projekat integrisanog lokalnog razvoja /ILDP/, a koje su u 2019. godini iskazale najbolje rezultate planiranja i upravljanja razvojem, omogućen je podsticajni fond u iznosu od 666.000 KM, saopšteno je iz Švajcarske agencije za razvoj i saradnju /SDC/.

U saopštenju se precizira da se u sklopu ILDP projekta, kojeg podržava i Razvojni program UN /UNDP/ u BiH sa ovim podsticajnim fondom nagrađene jedinice lokalne samouprave Bosanski Petrovac, Han Pijesak, Jablanica, Rogatica, Rudo, Višegrad, Vlasenica i Zvornik.
Ove jedinice lokalne samouprave će odobrena sredstava iskoristiti za realizaciju javnih projekata koji su u njihovim lokalnim strategijama razvoja identifikovani kao prioritetni.

Selekciju projektnih ideja izvršila je Komisija za odabir koja je uspostavljena od strane načelnika ovih jedinica lokalne smopuprave.

Nagrađene jedinice lokalne samouprave će sufinansirati prioritetne projekte u iznosu jednakom ili većem od onog koji im je dodijeljen kroz projekat ILDP-a.
Prvu nagradu za najbolji sistem upravljanja razvojem dobila je Vlasenica uz fond u vrijednosti od 120.330 KM, drugu nagradu za najveći rast dobio je Bosanski Petrovac 73.484 KM, dok je Jablanica nagrađena za najaktivnije opštinsko vijeće 68.780 KM.

ILDP je zajednički projekt Vlade Švajcarske i UNDP-a u BiH koji pomaže uspostavljanju i jačanje funkcionalnog sistema planiranja i upravljanja razvojem na lokalnom, kantonalnom i entitetskim nivoima, te kvalitetnije sprovođenje javnih politika, doprinoseći sveukupnom razvoju BiH.

Izvor: opstinavlasenica.org