Pavlović i Fejzić u posjeti Zemaljskom muzeju u Sarajevu

Danas su dr Radomir Pavlovic, direktor Nacionalnog parka „Drina“, i Hamdija Fejzić, zamjenik načelnika opštine, posjetili Zemaljski muzej u Sarajevu i razgovarali sa direktorkom muzeja dr Mirsadom Sijarić.

Tom prilikom je dogovorena saradnja i projekat promocije kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa Zemaljskog muzeja sa Domom kulture u Srebrenici, kao i sa Arheološkim muzejom iz Skelana i Nacionalnim parkom Drina.

Tim ljudi iz Zemaljskog muzeja posjetiće uskoro Srebrenicu i dogovoriti dalje aktivnosti oko realizacije ovih dogovora.