Ove godine bolja cijena maline?

U saradnji Opštine Bratunac, rasadnika „Malina“ i Regionalne savjetodavne službe, danas je u Bratuncu održano predavanje za proizvođače jagodastog voća sa temom “Agrotehnika uzgoja jagodastog voća i sigurnost gotovih proizvoda sa naglaskom na bolesti prljavih ruku-norovirusu“.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici opština iz regije, predstavnici regionalnih službi, malinari i otkupljivači.

„Ovo je prvo predavanje u ovoj sezoni, tačnije pred početak proljetne sezone. Obuhvatilo je nekoliko tema, počev od analize prethodnih godina do nekih novih tema koje se odnose na probleme vezane za naredni period, a glavna tema bio je norovirus, za koji nismo imali priliku ranije čuti detalje, tako da su sve što smo čuli danas bile korisne informacije“, istakla je Jadranka Bojić iz Regionalne savjetodavne službe Bratunac.

Zaključak sa predavanja, što će obradovati sve malinare, jeste da će ovogodišnja otkupna cijena biti viša u odnosu na prošlogodišnju.

„Situacija na svjetskom tržištu je takva da od tog nekog velikog pada potražnje, došlo je do oporavka tržišta, gdje je došlo do velikog rasta potražnje, pogotovo zadnjih mjesec dana. Proizvođači zato ne treba da zapuštaju svoje zasade, posebno na ovim prostorima, jer je malinarstvo tradicija koja je prisutna godinama, cijena će sigurno biti drugačija nego prethodne godine“, istakao je Aleksandar Leposavić, predavač.

„Velika su očekivanja, cijena ide gore, tako da mislim da ovakva predavanja zavređuju pažnju malinara i da su dosta korisna“, izjavio je Risto Pavlović, malinar.