Osamdeseta godišnjica početka Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji

06.04.2021 Piše: urednik

Danas se navršava tačno osam decenija od napada nacističke Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju. U ranu zoru 6. aprila, bez objave rata, njemački ,,Luftvafe'' je zasuo bombama veliki broj gradova, a krenula je i invazija kopnenim putem. Na meti bombardera je naročito bio Beograd, gdje je stradalo oko 10.000 ljudi, a gađani su i Niš, Leskovac, Novi Sad, Banja Luka, Sarajevo, Mostar...Pored ljudskih žrtava u Beogradu je uništen i veliki dio kulturne baštine, naročito Narodna biblioteka Srbije sa stotinama hiljada knjiga.

Nacistička Njemačka je napala Kraljevinu Jugoslaviju desetak dana nakon što je izašla iz Trojnog Pakta, zbog velikih protesta 27. marta i zbacivanja Vlade i Namjesništva. Dva dana prije toga, 25. marta, u Beču je Vlada Cvetković-Maček potpisala sporazum o pristupanju pomenutom vojnom savezu. U tom periodu u ratu sa Njemačkom u Evropi je bila samo Velika Britanija.

Veliku hrabrost prilikom napada pokazali su pripadnici Ratnog vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije. Tokom Aprilskog rata vojska Kraljevine Jugoslavije je potpuno poražena, a do izražaja su došle nacionalne podjele u državi. Poslije dvanaest dana otpora, predaju jugoslovenske vojske potpisao je general Kalafatović. Vlada i Kralj Petar II, koji je ranije proglašen punoljetnim, napustili su zemlju. Teritorija je potom podijljena na okupacione zone.

Zemlja je oslobođena nakon četiri godine rata, 1945. godine, a vlast su preuzeli partizani, odnosno komunisti.

Drugi svjetski rat odnijeo je više od 1,7 miliona žrtava na području Jugoslavije, a ubjedljivo najviše civilnih žrtava bilo je među Srbima sa područja današnje Hrvatske i dijelu Krajine u Bosni i Hercegovini.

Piše: M.V.