OŠ BRANKO RADIČEVIĆ – OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE DJECE DORASLE ZA UPIS U PRVI RAZRED

OŠ Branko Radičević

Obavještenje JU OŠ Branko Radičević Bratunac za roditelje djece dorasle za prvi razred.

Poštovani, roditelji,
U prvi razred upisuju se sva djeca koja će navršiti šest godina do početka školske godine tj. do 1. septembra 2021. godine.
Na zahtjev roditelja ili staratelja i na osnovu mišljenja komisije koja utvrđuje zrelost djeteta za polazak u školu, u prvi razred se mogu upisati i djeca koja će do kraja tekuće kalendarske godine (do 31. decembra 2021.) navršiti šest godina.
U prvi razred može biti upisano i dijete starije od šest godina koje zbog bolesti ili iz drugih razloga nije bilo upisano u školu.
Evidentiranje djece dorasle za upis u prvi razred će se vršiti u periodu od 01. do 31.marta 2021. godine putem telefona, školskog i-mejla ili lično, dolaskom roditenja u školu i to:
– Pozivom na brojeve telefona 066/239-131 i 056/420-210, radnim danom od 7 do 14 časova
– Dostavljanjem podataka na imejl adresu škole os163@skolers.org ili,
-Dolaskom roditelja u prostorije Centralne škole u terminu od 7 do 14 časova
– Potrebni podaci
1. IME, IME JEDNOG OD RODITELJA I PREZIME
2. JMBG
3. DATUM I MJESTO ROĐENJA DJETETA
4. ADRESA STANOVANJA
5. KONTAKT TELEFON
Za upis učenika u prvi razred potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju koju će roditelji dostaviti kada budu dolazili u školu sa djecom na procjenu psihofizičke zrelosti :
– ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove kojim se procjenjuje zdravstvena sposobnost djeteta za polazak u školu;
– izvod iz matične knjige rođenih;
– potvrda o mjestu prebivališta izdata od nadležnog organa;
Izvor: JU OŠ Branko Radičević, fejsbuk stranica