OPZ “MB FRUITS“ BRATUNAC – SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Dani maline 2018U svjetlu aktuelnih dešavanja na području naše opštine, a vezanih za cijenu jagodastog voća, dinamike isplate i odnosa prema kooperantima, OPZ “MB FRUITS“ Bratunac kao pouzdan poslovni partner i društveno odgovorna kompanija na ovaj način želi da definiše svoje pozicije po ovom pitanju i da se ogradi od neosnovanih i neprimjerenih komentara koje su u javnosti plasirane na račun naše Zadruge a potiču od konkurentskh kompanija i njima bliskih krugova.

Špekulacije koje su ovih dana plasirane a tiču se uglavnom cijene maline za rod 2020. kao i količine otkupljenog voća u našoj regiji, nisu način na koji naša Zadruga želi da posluje i gradi svoje poslovno povjerenje. Svjedoci smo poslednjih dana da su pojedina preduzeća koja se bave ovim poslom objavile otkupne cijene i količine otkupljenog voća koje u potpunosti odudaraju od stvarnog stanja na terenu, tako da smo imali situaciju da se licitira sa zvaničnom cijenom maline od 3,50 KM po kg i otkupljenim količinama većim od 1 000 tona ovog voća, što je apsolutna neistina. Naime, preduzeće koje je ozvaničilo ovaj podatak ima vrlo selektivan pristup kada je u pitanju obračunavanje cijene roda 2020. , tako da imamo situaciju na terenu da se raspon u cijenama kretao od 3,20 do 3,50 KM/kg , a kao osnovni parametar za ovu selektivnost bila je politička pripadnost i podobnost pojedinih kooperanata. Ovakav pristup i stavljanje poslovnog odnosa sa kooperantima u svrhu lične promocije i predizborne kampanje je apsolutno nedopustiv i nekorektan, posebno imajući u vidu socijalni karakter poljoprivredne proizvodnje na našem području, a stavljanje egzistencije naših farmera u ove svrhe definitivno prevazilazi sve moralne i ljudske principe.

Takođe, netačnosti o količini otkupljenog voća koje pojedinci plasiraju u javnost, svakako mogu samo da poljuljaju poslovno povjerenje među otkupljivačima i da naprave suprotan efekat onome koje su kreatori ovih dezinformacija željeli da ostvare. Naime, intenzivnim radom na terenu koji naša kompanija favorizuje, dolazimo do podatka da je na području opština Bratunac i Srebrenica ovogodišnji rod bio znatno manji od prošlogodišnjeg i da nije prešao 950 do 1000 tona, što apsolutno pobija podatak da su pojedinci ove godine otkupili više od 1000 tona. U prilog ovoj činjenici ide i podatak da je naša Zadruga do trenutka pisanja ovog saopštenja otkupila 450 tona ljetnih sorata maline, 15 tona jesenjih sorata, 150 tona kupine (sve sorte), tako da uzevši u obzir ukupan rod jagodastog voća u Biračkoj regiji, apsolutno pada u vodu priča da primat u otkupu i preradi ovog voća pripada nekoj drugoj kompaniji. Nadalje, neistiniti podaci o kapacitetu lagerovanja i prerade jagodastog voća, takođe su manir pojedinih hladnjačara, pa imamo situaciju da se prikazuju fiktivni lageri od nekoliko hiljada tona, više desetina zaposlenih, nepostojećim inostranim kupcima i slično. Hladnjača naše Zadruge ne skriva svoje kapacitete i obim proizvodnje, i ponosni smo na činjenicu da postojeći kapacitet od 800 tona stavljamo u funkciju u punom obimu. Ponosni smo na više od 400 kooperanata sa kojima imamo fer i korektan odnos i čiji broj svake godine uvećavamo, ponosni smo i na činjenicu da smo tržišno realizovali cjelokupnu našu proizvodnju, i to na tržišta Njemačke, Turske,

Belgije, Srbije a do kraja godine i na tržišta Sjeverne Amerike i Kanade, dičimo se procentom isplate otkupljenog voća u procentu od 85 % do trenutka pisanja ovog saopštenja a do kraja tekućeg mjeseca ćemo da zatvorimo sva potraživanja.

Naše preduzeće je u postupku implementacije IFS standarda čime ćemo postati konkurentniji na inostranom tržištu, i omogućiti našim kooperantima stabilnu cijenu u narednim godinama.

Takođe smo ponosni i na činjenicu da ne razdvajamo naše kooperante ni po kojem osnovu, ni nacionalnom, ni političkom, ni sociološkom ni po bilo kojem drugom, te smo tako za naše saradnike obezbjedili cijenu maline za sve sorte od 3,40 KM/kg + povrat paušala PDV-a od 5 %, i ovu cijenu isplaćujemo svima podjednako, čak i za farmere udaljene više od 50 kilometara od sjedišta hladnjače, uz podatak da smo za sve proizvođače obezbjedili besplatan transport robe do otkupnog mjesta dva puta u toku dana. Raduje nas činjenica da smo uspjeli kreirati i otkupnu cijenu kupine od 0,90 KM/kg + 5 % paušala i to za sve sorte, što je posebno važno uzevši u obzir podatak da u susjednoj Srbiji koja važi za dosta stabilnije tržište, cijena ovog voća ne prelazi 50 din/kg.

Da smo opredjeljeni za cjelokupno unapređenje poljoprivredne proizvodnje našeg kraja, svedoči i realizacija aktivnosti sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede (IFAD) u saradnji sa resornim ministarstvom, u okviru koje smo obezbjedili za sve zainteresovane kooperante subvenciju od 50-60% za investicije u osnovna i obrtna sredstva neophodna za proizvodnju. Ni u ovom slučaju kao i do sada nismo pravili razliku među kooperantima, te smo svima izašli u susret i obezbjedili cjelokupna sredstva za realizaciju ove aktivnosti tako da su proizvođači mogli finansirati cjelokupnu proizvodnju bez dodatnih zaduživanja i trošenja vlastitih sredstava, što se ne može reći za sve naše konkurente jer je kao i drugim slučajevima i ovdje bio selektivan pristup kada je u pitanju odabir kooperanata.

Ovakav vid komunikacije nije nešto što je praksa našeg preduzeća, ali zbog konfuzije u javnosti koju pojedinci unose iznošenjem neistina o mnogim stvarima, smatramo za našu obavezu da odgovorimo na formalne i neformalne prozivke i pritiske kojima smo, ne svojom voljom, ovih dana izloženi.

S’poštovanjem

Menadžment OPZ “MB FRUITS“ BRATUNAC