OPŠTINA VLASENICA NAGRAĐENA ZA NAJBOLJI SISTEM ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM U 2019. GODINI

Opština Vlasenica je od 2013. godine uključena u Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH), u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC), a putem kojeg se pruža podrška partnerskim jedinicama lokalne samouprave u uvođenju i primjeni sistemskog pristupa planiranju i upravljanju razvojem. Prema konačnim rezultatima izvršenih procjena kapaciteta za upravljanje lokalnim razvojem u 22 jedinice lokalne samouprave, Opštini Vlasenica dodijeljena je nagrada za najbolji sistem za planiranje i upravljanje razvojem u 2019. godini, u iznosu od 70.000,00 USD.
Takođe, Opština Vlasenica je ostvarila najbolji rezultat u kategoriji najveći rast indeksa kapaciteta za planiranje i upravljanje razvojem u 2018. godini.

ILDP svake godine provodi procjenu kapaciteta partnerskih jedinica lokalne samouprave kako bi se pratio i ocijenio napredak u provođenju procesa upravljanja razvojem, sa ciljem podsticanja na ulaganje dodatnih napora u pogledu uspostave efikasnih sistema za upravljanje razvojem.

Grant u iznosu od 70.000,00 USD dodijeljen je za implementaciju jednog od projekata definisanih Strategijom razvoja opštine Vlasenica, dok će Opština sufinansirati odabrani projekat sa minimalno 50% ukupne vrijednosti.

Opština Vlasenica izražava zahvalnost Razvojnom programu Ujedinjenih nacija i Projektnom odboru ILDP na ukazanom povjerenju i podršci, sa uvjerenjem da će se uspješna saradnja nastaviti, kako u okviru ILDP, tako i na budućim projektima.

Izvor: Opština Vlasenica