OPŠTINA BRATUNAC-ZAKLJUČAK O RADNOM VREMENU ZA REPUBLIČKE I VJERSKE PRAZNIKE U MJESECU MAJU 2021.GODINE

Bratunac

Broj:02-020-239/21

Dana,26.04.2021.godine

 

Na osnovu člana 5.tačka 3.Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.43/07), člana 59. i 82.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni Glasnik RS“ br.97/16) i člana 67.Statuta opštine Bratunac („Službeni Glasnik opštine Bratunac“ br.10/2017), Načelnik opštine Bratunac donosi:

ZAKLJUČAK

O radnom vremenu za republičke i vjerske praznike u mjesecu maju 2021.godine

                                                               Član 1.

  1. Na danerepubličkih praznika Međunarodni dan rada i Dan pobjede nad fašizmom 01.05.,02.05. i 09.05.2021.godine i na dan vjerskog praznika Vaskrs 02.05.2021.godine na području opštine Bratunac ne rade zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti, osim pravnih lica i preduzetnika navedenih u članu 2.stav 3. i članu 5. Odluke o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko preduzetničkim radnjama na području opštine Bratunac („Službeni Bilten opštine Bratunac“ br.7/11) i to:

–          Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe testenine i kolača i prodaje istih a ne nalaze se u stambeno poslovnom objektu;

–          Trgovinski objekti sa pretežno prehrambenom robom u krugu autobuske stanice kao i benzinske pumpne stanice;

–          Trgovinski objekti, tipa „dragstor“ i

–          Trgovina na malo pogrebnom opremom.

  1. Shodno odredbama člana 5.stav 2. i 3. Odluke o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko preduzetničkim radnjama na području opštine Bratunac („Službeni Bilten opštine Bratunac“ br.7/11), na dan 03.05.2021.godine u vremenu od 07:00 do 12:00 časova, mogu da rade:

–          prodajni objekti koji se bave trgovinom na malo mesom i proizvodima od mesa (mesare);

–          prodajni objekti u kojima se obavlja trgovina na malo cvijećem (cvjećare);

–          prodajni objekti u kojima se obavlja trgovina na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u vlasništvu samostalnih preduzetnika i privrednih društava;

–          preduzetnici koji se bave pružanjem frizerskih i drugih tretmana za uljepšavanje i

–          prodajna mjesta AD „Lutrija RS“ Banja Luka

Član 2.

  1. Za vrijeme trajanja republičkih praznika Međunarodni dan rada i Dan pobjede nad fašizmom i vjerskog praznika Vaskrs, a radi zadovoljenja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, dužni su da rade:vatrogasna jedinica, zdravstvene ustanove i preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom i za prevoz putnika.
  2. Preduzeća, ustanove i organizacije iz stava 1. ovog člana obavezni su da organizuju oi obezbjede rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihove osnovne djelatnosti potrebne za pružanje usluga građanima za vrijeme trajanja republičkih praznika.
  3. Apoteke i veterinarske ambulante mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkih praznika

Član 3.

            Ovaj Zaključak se ne odnosi na privredne subjekte koji se bave ugostiteljskom djelatnošću, čije je radno vrijeme regulisano Zaključkom republičkog štaba za vanredne situacije br.83-1/21 od 23.04.2021.godine.

Član 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenom Glasniku opštine Bratunac.

NAČELNIK OPŠTINE

Srđan Rankić,dipl.pravnik s.r.

Preuzeto sa: opstinabratunac.com

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *