Opština Bratunac raspisala pozive za nagrade povodom Dana opštine Bratunac

JAVNI POZIV ZA NAJUSPJEŠNIJE STUDENTE
Povodom Dana Opštine Bratunac ,Načelnik Opštine će u Skupštinskoj sali 25.09.2019.g. uručiti 6 ( šest ) novčanih nagrada najuspješnijim studentima državnih fakulteta Prvog ciklusa studija sa prosječnom ocjenom 9 ( devet ) i više.
               Novčane nagrade će se dodjeliti najuspješnijim studentima u 6 kategorija:
–       najuspješniji student PRVE godine – nagrada 200KM
–       najuspješniji student DRUGE godine – nagrada 200 KM
–       najuspješniji student TREĆE godine – nagrada 200 KM
–       najuspješniji student ČETVRTE godine – nagrada 200 KM
–       najuspješniji student PETE godine – nagrada 200 KM
–       najuspješniji student ŠESTE godine – nagrada 200 KM
Ovim putem pozivamo sve studente sa područja opštine Bratunac koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, da Prijave sa kratkom biografijom, fotokopijom prve stranice Indeksa ,fotokopijom lične karte i Uvjerenjem fakulteta o položenim ispitima sa izvedenom prosječnom ocjenom za sve prethodne godine studiranja, dostave najkasnije do 15.09.2019.godine u Šalter salu, sa naznakom „ Javni poziv za najuspješnije studente “
             Pravo učešća u Javnom pozivu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:
• prosjek ocjena 9 i više
• da su studenti Prvog ciklusa državnih fakulteta
• da nisu obnavljali nijednu godinu studiranja
• lična karta izdata u Bratuncu
Studenti koji budu ispunjavali uslove iz Javnog poziva,a ne budu rangirani kao najuspješniji u 6 kategorija, dobiće novčane nagrade u iznosu od 100 KM.
U slučaju da 2 (dva ) ili više studenata imaju jednaku prosječnu ocjenu, prednost će imati student sa većim brojem položenih predmeta.
Javni poziv će biti istaknut na Oglasnoj tabli Opštine Bratunac i obajvljen na veb stranici opštine Bratunac.
NAČELNIK OPŠTINE
Nedeljko Mlađenović,dip.ing.maš. s.r.

JAVNI POZIV ZA NAJUSPJEŠNIJE STUDENTE – DIPLOMCE

Povodom Dana Opštine, Skupština Opštine Bratunac će na svečanoj sjednici  25. Septembra 2019.godine  uručiti Povelju i novčanu nagradu  najuspješnijem studentu-diplomcu državnog fakulteta Prvog ciklusa studija  sa prosječnom ocjenom 9 ( devet ) i više.

Novčana nagrada iznosi 200 KM i dodjeliće se samo jednom studentu koji je  stekao Diplomu u periodu od 15.09.2018 do 15.09.2019. godine.

Ovim putem pozivamo sve studente sa područja opštine Bratunac koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, da Prijave sa kratkom biografijom, fotokopijom prve stranice Indeksa, fotokopijom lične karte i Uvjerenjem fakulteta o položenim ispitima sa izvedenom prosječnom ocjenom za sve prethodne godine studiranja, Diplomom ili Uvjerenjem fakulteta o diplomiranju, dostave najkasnije do 15.09.2019. godine u Šalter salu opštine Bratunac sa naznakom „Javni poziv za najuspješnijeg studenta – diplomca“ – Komisiji za nagrade i priznanja.

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju studenti – diplomci koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. prosjek ocjena 9 i više
  2. da su studenti Prvog ciklusa državnih fakulteta
  3. da nisu obnavljali nijednu godinu studiranja
  4. da su diplomirali u periodu od  do 15.09 2019.godine
  5. lična karta izdata u Bratuncu

U slučaju da 2 (dva ) ili više studenata  imaju jednaku prosječnu ocjenu, prednost će imati  student sa većim brojem položenih predmeta i dužim trajanjem studija.

Javni poziv će biti istaknut na Oglasnoj tabli Opštine Bratunac i obajvljen na veb stranici opštine Bratunac.

SKUPŠTINA OPŠTINE

KOMISIJA ZA NAGRADE

J A V N I   P O Z I V

Odlukom o priznanjima i nagradama Opštine Bratunaca, br. 01-022-204/07. od 10.09.2007. godine, predviđena su opštinska priznanja – „PLAKETA“, „POVELJA“ i „ZAHVALNICA“, koje se dodjeljuju za rad ili djela koja zaslužuju javna priznanja, a ista se dojeljuju pojedincima, preduzećima, ustanovama, organizacijama, udruženjima, mjesnim zajednicama i drugim pravnim licima.

Pored prethodno navedenih opštinskih priznanja, dodjeljuju se i novačane nagrade za uspjeh učenika, odnosno za najuspješnije diplomce, kao i novčana nagrada za najboljeg sportistu u opštini Bratunac u iznosu od 200, 00 KM.

Na prijedlog Savjeta za sport Opština nagrađuje najboljeg sportistu.

Ovim putem se pozivaju svi zainteresovani građani da dostave prijedloge za nagrade i priznanja sa obrazloženjem za najuspješnije kandidate iz gore navdenih oblasti, kako bi Komisija za nagrade i priznanja utvrdila kandidate i predložila Skupštini opštine Bratunac da donese Odluku o dodjeli svih priznanja i nagrada koje će biti uručne na svečanoj sjednici Skupštine opštine Bratunac 25. Septembra, povodom obilježavanja dana Opštine Bratunac.

Prijedloge dostaviti u periodu od 15 dana od dana objvljivanja Javnog poziva.

Prijedloge dostaviti najkasnije do 30.08.2019. godine u Šalter salu Opštine Bratunac sa naznakom „Javni poziv za nagrade i priznanja“ – Komisiji za nagrade i priznanja.

SKUPŠTINA OPŠTINE

KOMISIJA ZA NAGRADE I PRIZNANJA

Izvor: opstinabratunac.com