OPŠTINA BRATUNAC - ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ У 2021.ГОДИНИ

06.05.2021 Piše: urednik

На основу члана 9.Правилника о расподјели средстава за спорт и физичку културу за 2021.годину,Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,расписује :

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за расподјелу средстава за спорт

Буџетом општине Братунац за 2021.годину, објављеном у „Службеном гласнику Општине Братунац“ бр. 5 /21,на позицији ГРАНТОВИ НЕПРОФИТНИМ СУБЈЕКТИМА У ЗЕМЉИ,предвиђен је износ од 300.000 КМ – средства за спорт.

Укупан износ средстава за расподјелу спортским колективима је 70% (редовна средства ) и износе 210 000,00 КМ, док ће резерва износити 30% или  90.000,00 КМ.

Максималан износ средстава који се може уплатити једном клубу је 50.000,00 КМ.

Izvor: opstinabratunac.com