Održana prva redovna sjednica Skupštine opštine Vlasenica

U amfiteatru Poljoprivrednog fakulteta u Vlasenici danas je održana prva redovna sjednica Skupštine opštine. Na dnevnom redu nalazilo se 35 tačaka a najviše polemike među odbornicima izazvala je rasprava o Planu poslovanja JKP Blasenica za 2021. godinu. Klub odbornika SNSD-a predložio je skidanje ove tačke sa dnevnog reda da bi se uradio prijedlog cijene, što je naišlo na negodovanje opozicije.

„Danas se održava prva redovna sjednica Skupštine opštine Vlasenica.  Dakle, u ovom novom sazivu i dnevnim redom na kolegiju, koji smo imali prošle sedmice, predložili smo i usvojili da ova skupština ima 35 tačaka dnevnog reda. Kasnije, nakon konsultacija sa određenim klubovima odbornika i odjeljenjima za lokalnu upravu tri tačke su podvučene. Dakle, kada je u pitanju plan poslovanja javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ , kao što svi građani znaju to preduzeće je još u stečaju. Danas treba da donesemo odluku o kupovini tog preduzeća i ponudićemo iznos od 55.000KM. U taj iznos ulazi stečajna masa i neka dugovanja potraživanja koja ćemo pokušati da naplatimo u određenom periodu. Imali smo takođe i prijedloge određenih drugih klubova odbornika vezano za smanjenje vode. Sama Skupština ne može samostalno donijeti tu odluku. Odluku donosi onaj ko isporučuje vodu. Mi smo u više navrata tražili od stečajnog upravnika da oni upute inicijativu međutim nismo naišli na razumijevanje. Takođe, mi kao klub odbornika SNSD-a imamo želju što prije regulišemo da smanjimo cijenu jer zaista imamo velike pritužbe građana. Mi smo i prilikom prije pokretanja stečaja dosta analizirali. Evo danas je predsjednik kluba odbornika SNSD-a, Aleksandar Kraljević, istakao da smo jedan od tri vodovoda u Republici Srpskoj koji moraju da koriste pumpe, odnosno, električnu energiju. Na mjesečnom nivou, troškovi održavanja su oko 15.000KM. Mi tražimo načine, kontaktiramo takođe razne donatore, međunarodne institucije da vidimo kako na ovaj način da prevaziđemo ove probleme. Imamo neka idealna rješenja, ali za to su potrebna velika materijalna sredstva, ali iskreno se nadam da će to biti jedan od prioriteta u našem budućem radu. Nadam se da ćemo danas usvojiti odluku o kupovini stečajne mase i da ćemo u narednoj sedmici takođe usvojiti jednogodišnji odnosno trogodišnji plan poslovanja Javnog komunalnog preduzeća“, rekao je predsjednik Skupštine opštine Vlasenica, Goran Đurić.

Trenutna cijena vode u Vlasenici naišla je na oštre kritike od strane odbornika opozicije.

„Mi u ovoj Skupštini opštine djelujemo opoziciono i pokušavamo svojim radom da pokažemo da naša opština može bolje da funkcioniše. Takođe, svojim prijedlozima učestvujemo što kvalitetnije u radu Skupštine. Ova Skupština je danas bila obimna, sa preko 35 tačaka, ali nešto što bi najviše  istakao na   današnjoj sjednici je cijena vode. Izašli smo sa prijedlogom cijene vode i kanalizacije. Vlasenica je opština koja je bogata vodenim resursima, ali imamo cijenu vode najskuplju u Republici Sprskoj. Naša cijena vode bez PDV-a iznosi 1,60 , sa PDV-om to je znači blizu 2,00KM. Mi smatramo da ima mnogo prostora da bi se ta cijena vode smanjila i vratila na prvobitno stanje koje je bilo do prošle godine. Skupštinska većina se sa tim ne slaže i najveća polemika na ovoj Skupštini je rađena oko toga. Sa ostalim tačkama imamo još nekih primjedbi, ali manje su bitne“ , izjavio je Rade Todorović, odbornik Socijalističke partije.