Održana predavanja pčelarima iz Bratunca i Srebrenice

Danas su u sali za sastanke u zgradi Doma kulture u Bratuncu održana dva predavanja u organizaciji Resora za pružanje stručnih usluga poljoprivrede i Ministarstva poljoprivrede, Opštine Bratunac i Udruženja pčelara „Kesten“ iz Bratunca. Predavanja su organizovana za sve proizvođače meda sa područja opština Bratunac i Srebrenica, a jedna od tema bila je „Proljećni radovi u pčelinjaku“ koje je održao prof.dr Goran Mirjanić sa Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci i stručnog konsultanta na projektu „Farma II“.

Drugu temu pod nazivom „Predstavljanje klastera Semberiji, Majevici i Birču“ pčelarima je održao menadžer na projektu IFAD, diplomirani inženjer poljoprivrede, gospođa Sonja Mijanović.  Oba predavanja  finansirana su kroz projekat „Farma II“  uz podršku Ministarstva poljoprivrede,  Opštine Bratunac i Udruženja „Kesten“.

„Svjedoci smo da je ove godine dosta topla zima, blaga zima i da je to uticalo na buđenje prirode, ali i na buđenje naših pčelinjih društava. Današnje predavanje u Bratuncu je poslužilo da pčelari malo sagledaju trenutnu situaciju u pčelinjacima i da, kako se bude odvijalo, dolaskom proljeća budu spremni šta konkretno da poduzmu, predavanje je danas u tom pravcu i poslužilo. Predavanje u Bratuncu je, na neki način, poslužilo pčelarima da se podsjete na aktivnosti koje im predstoje. Sam stil pčelarenja se svake godine svodi na to da se iste aktivnosti primjenjuju na pčelinjaku, samo je stvar u tome da se neke aktivnosti prije ili kasnije sprovode zavisno od klimatskih prilika. Moje znanje o pčelarstvu, kojim se i privatno bavim više od 20 godina, doprinos je ovim pčelarima ovdje, a sigurno će im poslužiti da nešto novo uvedu u svoj rad.“, istakao je profesor Mirjanić.

„Mi od predavanja očekujemo bolju edukaciju pčelara, kako starijih koji imaju radnog staža u pčelarstvu, tako i od početnika kojima će dobro doći ovo predavanje. Svako predavanje, svaka pomoć koja dođe pčelarima u okviru udruženja neminovno vodi nekoj novoj proizvodnji. Gospodin Mirjanić je sjajan predavač čija smo predavanja slušali nekoliko puta, a vjerujem da ćemo ih slušati i u budućnosti.“, za UPSMedia radio rekao je Marko Živković, predsjednik Udruženja pčelara „Kesten“.

„Veoma je bitno da se pčelari edukuju, obučavaju, da što više čitaju stručnu literaturu, da izučavaju pčelarstvo, jer pčelarstvo je jedna grana koja je neizučena i neproučena. Pčelarstvo je dobar hobi i dobra poljoprivredna grana, mislim da mnogi mladi treba da se bave pčelarstvom. Takođe, smatram da je veoma bitno da se pčelari međusobno druže i razmjenjuju iskustva, ali i da sva udruženja pčelara unutar države međusobno sarađuju.“, rekao je Asim Dedić iz Udruženja „Kesten“ iz Bratunca.