Održana 24. sjednica SO Vlasenica

Odbornici Skupštine opštine Vlasenica usvojili su nacrt rebalansa budžeta za 2019. godinu, koji je za 2.056.001 KM veći u odnosu na planirani i iznosi 7.026.001 KM.

Na sjednici je usvojen i nacrt budžeta za 2020. godinu koji je za 2% veći od ovogodišnjeg.

„Nacrt budžeta za 2020. godinu planiran je u iznosu 5.094.000 KM, nadamo se da će iznos do konačnog usvajanja biti veći“, rekao je načelnik Odjeljenja za finansije Marko Todorović i dodao da će o nacrtu budžeta za 2020. godinu biti riječi na javnim raspravama koje će biti organizovane sljedeće sedmice.

Odlukom Skupštine opštine danas je formirano Javno komunalno preduzeće „Vlasenica“ d.o.o.