ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SINDIKALNE ORGANIZACIJE I SAVEZA SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE

Danas je načelnik opštine Bratunac Srđan Rankić održao sastanak sa predstavnicima Sindikalne organizacije i Saveza sindikata Republike Srpske. Sastanku su prisustvovali: Zoran Milutinović izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Zvornik, Milan Jovanović povjerenik Sindikalne kancelarije za Srebrenicu i Bratunac i Snežana Bijelić predsjednik Sindikalne organizacije opštinske uprave Bratunac. Razgovarali su o potpisivanju pojedinačnog kolektivnog ugovora za opštinsku upravu.
-Mi smo izuzetno zadovoljni saradnjom sa novim načelnikom, vrata su nam uvijek otvorena. Naš cilj je da radnici budu zadovoljni, da imaju sva prava koja im pripadaju po zakonu i da odnosi budu uređeni. Na sastanku smo još razgovarali o izradi Akta o procjeni rizika radnog mjesta, koji je još u procesu pripreme, izjavio je Milan Jovanović povjerenik Sindikalne organizacije za Srebrenicu i Bratunac.
Načelnik Rankić upoznao je predstavnike sindikata da će radnicima biti omogućena prava u skladu sa zakonom.
-Zakonskim rješenjima jasno su definisana prava i obaveze radnika, kao i prava i obaveze poslodavca, shodno tome potrebno je da ih se svi pridržavaju, rekao je na sastanku načelnik Rankić.