OBRAĆANJE ZA JAVNOST – Zvezdana Bojić

Na našu e-mail adresu stiglo je saopštenje Zvezdane Bojić, službenice u Opštini Bratunac. Saopštenje prenosimo u cjelini i bez redakcijskih izmjena.

,,Nikada nisam bila pristalica pisanja po društvenim mrežama, davanja komentara na članke, čak nemam otvoren niti jedan profil na društvenim mrežama, ali ne znači da nisam volela da pročitam neki lep članak ili da dođem do nekih novih saznanja…

E, danas sam prinuđena da se obratim javnosti, kako bih sada Ja upoznala javnost o dešavanjima u kojima sam doživela sem iznenađenja i veliko razočarenje….biću kratka…

Naime, stupanjem Srđana Rankića na mjesto Načelnika opštine Bratunac, počele su i protivzakonite radnje koje je svjesno svojim djelovanjem usmjerio na nas službenike, bez obzira što je dao čvrsto obećanje javno pred radnicima „ da nije došao sa sabljom, da niko neće dobiti otkaz niti će ikome biti smanjene plate „, na žalost sve njegove reči odletile su u vazduh…prazna obećanja…da pojasnim:

U Februaru je objavljen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Bratunac, sa proširenim radnim mjestima i to 44 nova radna mesta, a u aprilu objavljen je Kolektivni ugovor za zaposlene u Opštinskoj upravi Bratunac., oba Akta su suprotna zakonskim odredbama.

Svake godine donosi se Plan zapošljavanja za narednu godinu, koji se ugrađuju u Budžet opštine Bratunac, te Budžet na usvajanje. Pošto Budžet nije usvojen oba donesena Akta su ništava.

Tim ništavim Pravilnikom Srđan Rankić je degradirao nas par radnika, a Kolektivnim Ugovorom odredio koeficijente za svako radno mesto u Opštinskoj upravi i naravno svim službenicima smanjio koeficijente.

Moram napomenuti….Za period od postavljenja do danas Srđan Rankić je primio devet novih radnika na ugovor i svaki dan očekujemo nove radnike, jer verovatno prema svima njima ima neku obavezu, ne kao Srđan Rankić već kao Načelnik.

To se može pohvaliti kao human gest, jer niko nije protiv da se prime mladi ljudi i to naravno svi podržavamo, ali je potrebno omogućiti uslove da taj mladi svet nesmetano obavlja svoje radne obaveze za koje je i primljen na radna mesta.

No, Srđan Rankić kako bi isplatio plate i doprinose za nove radnike, prinuđen je smanjiti plate radnicima koji imaju svi preko 20 godina radnog staža, a neki pred penziju.

Jutros u 7 i 15 časova dobila sam Rješenje o rasporedu na radno mjesto Opštinske uprave opštine Bratunac, i to podijeljeno je samo 5 Rješenja za nas 5 službenika.

Očita diskriminacija…

Novim Rješenjem moja prava su ugrožena…sa radnog mjesta STRUČNI SAVJETNIK ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI kao Master pravnik sa 300 bodova treće kategorije raspoređena sam na radno mjesto Samostalni stručni saradnik za pružanje pravne pomoći mjesto pete kategorije, po utvrđenom koeficijentu 10.83…Rešenje na uvid.

Automatski sa nižom platom.

Rješenje je doneseno 15.04.2021. god. uručeno u 7 i 15 časova 15.04.2021. god., a počinje teći istog dana 15.04.2021. god. Sa poukom o pravnom leku… Imenovana ima pravo prigovora Načelniku opštine u roku od 8 dana od dana prijema rešenja.

Čovek da pomisli da je aprilska šala…

Naglašavam da svoje radno angažovanje obavljam profesionalno, da u prošloj godini, sam imala 2 965 pisanih akata odnosno završenih predmeta za koje postoji dokaz u arhivi, da ni jedna stranka nije ostala uskraćena za pomoć, da nema stranke koja bi mogla potvrditi da je mojim radom nezadovoljna.

A eto na žalost, mojim radom, bez objašnjenja i čvrstih dokaza, nije zadovoljan Srđan Rankić dipl. Pravnik koji obavlja funkciju Načelnika.

Danas su sve Institucije obaveštene, nadležno Ministarstvo i upravna inspekcija.

U narednom periodu očekujem da iste preduzmu odgovarajuće mere kako bi se otklonile navedene nepravilnosti.

I za kraj…

Za dane svog angažovanja, Načelnik je uspeo da mnogo doprinese opštini Bratunac, samo u negativnom smislu i na osvetoljubiv način…mnogo bolje bi bilo da iz sebe izbaci sav bijes i ostavi po strani, da ne deli građane i radnike na Neđine i Srđanove, te da svoje držanje i pamet uskladi i usmeri na mnogo bolje stvari, one koje bi doprinele mnogo boljem životu u Bratuncu.“

Zvezdana Bojić, Mr. pravnik

 

 

Dokumenta koja su dostavljena su u narednim prilozima. PRILOG1 PRILOG2 PRILOG3 PRILOG4