Obavještenje o neradnom danu i čestitka vjernicima islamske vjeroispovijesti

Srebrenica : 08.08.2019. godine

Broj: 01-014- sl/19

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 91/16 ), člana 95. stav 3. Statuta opštine Srebrenica ( „Službeni glasnik opštine Srebrenica“, broj: 02/18 ), a u skladu sa članom 7. i 8. Zakona o praznicima u Republici Srpskoj ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07 ), načelnik opštine d o n o s i :

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se opštinski organi, preduzeća, ustanove, NVO i druga pravna i fizička lica sa područja opštine Srebrenica da je 12. Avgust 2019. godine ( ponedeljak ) neradni dan, za zaposlenike islamske vjeroispovjesti u Opštinskoj upravi Srebrenica povodm obilježavanja vjerskog praznika „Kurban-Bajrama“.

Zaposlnici islamske vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.

Pripadnicima islamske vjeroispovjesti želimo srećan predstojeći praznik.

„BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN“

Načelnik opštine

_________________

Mladen Grujičić