Obavještenje JU Dom zdravlja Bratunac

nova zgrada doma zdravlja bratunacJavna ustanova „Dom zdravlja Bratunac“ obezbijedila je kontakt telefone za stanovništvo opštine Bratunac u cilju olakšanja korišćenja usluga koje pruža ova Ustanova,  a s ciljem suzbijanja virusa korona i zaštite stanovništva.
1.Svi pacijenti koji prelaze granicu i nalaze se na području opštine Bratunac prijavljuju se Higijensko-epidemiološkoj službi na broj:
065 285 343 
kontakt osoba Borka Mlađenović, medicinska sestra JU „Dom zdravlja Bratunac“
Na ovaj broj telefona sva lica pod nadzorom  svakodnevno javljaju  temperaturu i druge simtome ako ih imaju svih 14 dana trajanja nadzora.
2.Svi pacijenti sa simptomima virusa korona ili bilo kakvih drugih zdravstvenih tegoba prvo se javljaju na brojeve telefona:
056 490 413
065 365 255
3.Recepti za kontinuiranu terapiju  naručuju se putem telefona u službi porodične medicine:
056 490 416
056 490 417
056 490 422