Nove mjere i prijedlozi sa trećeg sastanka kriznog štaba održanog u Bratuncu 18.3.2020.

Na trećem sastanku kriznog štaba u Bratuncu razgovarano je o preduzetim mjerama na teritotoriji opštine Bratunac i o preduzimanju novih mjera. Vodovod, Gradska čistoća i Vatrogasna služba će u međusobnoj saradnji nastaviti sa dezinfekcijom javnih ulica i površina, a na snagu stupa i dezinfekcija svih zgrada, odnosno ulaza i haustora za čije su čišćenje odgovorni stanari.

Komunalna policija od 11 do 19 časova vrši kontrolu rada objekata, a ovim putem se apeluje na rad benzinskih pumpi koja krše pravila prodaje roba nakon 18 časova. U slučaju daljeg ne poštovanja pravila rada radnji koja vrše prodaju životnih namirnica, u ovom slučaju prodaja namirnica iz radnji benzinskih pumpi, njihov rad će u potpunosti biti obustavljen.

Sve vrste skupova su otkazani, dok će se daće, četrdesetnice i ostali skupovi sličnog karaktera moći obavljati samo u užem krugu porodice i na groblju.

U Bratuncu je trenutno 86 osoba u kućnoj izolaciji, ni jedno lice za sada nema simptome korona virusa, odnosno nema zaraženih. Jedna osoba je izašla iz kućne izolacije.

Dom zdravlja Bratunac će u narednom periodu obezbjediti neku vrstu karantina, odnosno odgovarajuće izolacije za prijem i pregled lica sa simptomima zaraze u vidu šatora postavljenog ispred ove ustanove. Time bi se omogućio protok lica u Domu zdravlja koja imaju potrebu da uzmu lijekove ili posjete svog ljekara iz drugih razloga, i zaštili bi se radnici ove zdravstvene ustanove.

Na današnjem sastanku kriznog štaba donete su i nove mjere koje nalažu da se sve mjere koje se primjenjuju u gradu sprovedu i u ostala udaljenija mjesta naše opštine.

U planu je i organizovanje volonterskih grupa koje će robu i lijekove dostavljati starim i iznemoglim licima i licima lošeg socijalnog statusa. Ovu vrstu pomoći organizovaće Crveni krst i Socijalni centar u dogovoru i saradnji sa Opštinom Bratunac.