Nastavak 17. redovne sjednice SO Srebrenica: Usvojen izvještaj o radu Pravobranilaštva RS

Danas su odbornici SO Srebrenica održali nastavak 17. redovne sjednice, koja je prekinuta 24. aprila zbog preobimnog dnevnog reda.

Na nastavku sjednice usvojena je informacija o radu Pravobranilaštva RS – Sjedište zamjenika u Vlasenici za period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine. Donesena je odluka da se od sada informacija o radu Pravobranilaštva plasira kao izvještaj, koji će odbornici usvajati na sjednicama.

Na sjednici je usvojen niz odluka: donesena je odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje diorektora i članove Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju i razvoj Srebrenica“, donesena je odluka o davanju prostorija JU OŠ „Kosta Todorović“ Skelani, područna škola Crvica na korištenje zainteresovanom korisniku, a kako je navedeno, u cilju ekonomskog razvoja opštine; takođe je usvojena i odluka o određivanju matičnih područja opštine Srebrenica, donesena je odluka o dodjeljivanju prostora za kancelarije Nacionalnom parku „Drina“, kao i odluke o finansiranju rada Savjeta Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica.

Danas su donesene i odluke o imenovanju dva člana OIK Srebrenica – imenovani su Zekerijah Hadžić i Svetlana Marković, dok su u toku prethodnog dijela sjednice imenovana dva – Ljiljana Stevanović i Hajrudin Hodžić.

Sve informacije koje su bile na dnevnom redu su primljene k znanju, a svi programi su usvojeni.

Imenovan je i novi načelnik Odjeljenja za finansije – za novog načelnika imenovana je Jelena Savić, diplomirani ekonomista iz Srebrenice.